Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Abebe Damte - Göteborgs universitet, Environment and Climate Research Center (ECRC)

Beskrivning:

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

Ämnesområde:

ekonomiska system och ekonomisk utveckling, markanvändning och planering, miljö och naturvård, energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Environment for Development Initiative, Environment for Development Initiative

Skapare/primärforskare:

Abebe Damte - Göteborgs universitet, Environment and Climate Research Center (ECRC)

Identifierare:

SND-ID: SND 1288

Beskrivning:

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-01-01 — 2009-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Selected households from Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray regions of Ethiopia.

Analysenhet:

Population:

Rural households living in Amhara, Oromia, SNNP and Tigray regions of Ethiopia

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Finansiering:

Environment for Development (EfD) initiative

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)

Ämnesområde:

ekonomiska system och ekonomisk utveckling, markanvändning och planering, miljö och naturvård, energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Kontakt för frågor om data:

Samuel Abera

Ladda ner metadata:

Version 1:

Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009

Citeringsförslag:

Abebe Damte. Environment for Development Initiative (2020). Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/d66c-g016

Skapare/primärforskare:

Abebe Damte - Göteborgs universitet, Environment and Climate Research Center (ECRC)

Beskrivning:

All the datasets are in Stata format. Each data file attached consists of datasets of each section in the questionnaire.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

96

Publicerad: 2020-10-12