Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Abebe Damte - Göteborgs universitet, Environment and Climate Research Center (ECRC)

Beskrivning

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

Ämnesområde

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Markanvändning och planering, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta

Skapare/primärforskare

Abebe Damte - Göteborgs universitet, Environment and Climate Research Center (ECRC)

Identifierare

SND-ID: SND 1288

Beskrivning

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01-01 — 2009-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Selected households from Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray regions of Ethiopia.

Analysenhet

Population

Rural households living in Amhara, Oromia, SNNP and Tigray regions of Ethiopia

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Se engelsk beskrivning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Environment for Development (EfD) initiative

Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)

Ämnesområde

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Markanvändning och planering, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner citering

Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009

Citering

Abebe Damte. Environment for Development Initiative (2020). <em>Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/d66c-g016">https://doi.org/10.5878/d66c-g016</a>

Skapare/primärforskare

Abebe Damte - Göteborgs universitet, Environment and Climate Research Center (ECRC)

Beskrivning

All the datasets are in Stata format. Each data file attached consists of datasets of each section in the questionnaire.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

96

Publicerad: 2020-10-12