Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009

SND-ID: SND 1288

Skapare/primärforskare

Abebe Damte - Göteborgs universitet, Environment and Climate Research Center (ECRC)

Beskrivning

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Environment for Development Initiative

Finansiering 1

  • Finansiär: Environment for Development (EfD) initiative

Finansiering 2

  • Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Rural households living in Amhara, Oromia, SNNP and Tigray regions of Ethiopia

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Se engelsk beskrivning

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01-01 – 2009-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Selected households from Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray regions of Ethiopia.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Markanvändning och planering, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer
Dataset
Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009

Beskrivning

All the datasets are in Stata format. Each data file attached consists of datasets of each section in the questionnaire.

Version 1

Citering

Abebe Damte. Environment for Development Initiative (2020). Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2009. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/d66c-g016

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Abebe Damte - Göteborgs universitet, Environment and Climate Research Center (ECRC)

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

96%

Publicerad: 2020-10-12