Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2013

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Department of Economics

Beskrivning

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

Ämnesområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Klimatforskning, Miljövetenskap, Ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Ansvarig institution/enhet

Environment for Development Initiative, Environment and Climate Research Center

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Department of Economics

Identifierare

SND-ID: SND 1289

Beskrivning

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-04-01 — 2013-06-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Studien omfattar utvalda hushåll från fyra regioner i Etiopien: Amhara, Oromia, SNNP och Tigray.

Analysenhet

Population

Jordbrukshushåll i fyra Etiopiska regioner: Amhara, Oromia, SNNP och Tigray

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat: proportionerligt urval
Sannolikhetsurval: klusterurval: obundet slumpmässigt

Finansiering

Environment for Development Initiative

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)

Ämnesområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Klimatforskning, Miljövetenskap, Ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Gebreegziabher, Zenebe, Damte Beyene, Abebe, Bluffstone, Randall, Mekonnen, Alemu.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2018.01.006

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Survey Data on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2013

Citeringsförslag

Zenebe Gebregziabher. Environment for Development Initiative, Environment and Climate Research Center (2020). <em>Survey Data on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2013</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/7n86-g790">https://doi.org/10.5878/7n86-g790</a>

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Department of Economics

Beskrivning

The general objective of this survey is to study household behavior regarding communally managed forest resources. The datasets consist of different data files in Stata format. Each file corresponds to a section in the questionnaire.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju: PAPI

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-03 — 2013-05

Datainsamlare: Ethiopian Development Research Institute, Environment and Climate Research Center

Datakälla: Händelser/interaktioner, Forskningsdata

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

95

Publicerad: 2020-10-30