Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2013

SND-ID: SND 1289

Den här studien är en del av samlingen Environment for Development

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Department of Economics

Beskrivning

The study on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes was conducted in Ethiopia. The general objective of this survey is to study household behavior regarding sustainable land use. Households were selected from the main four regions of Ethiopia (Amhara, Oromia, SNNP, and Tigray) in 2009. The data was generated by researchers at the Ethiopian Development Research Institute and Gothenburg University.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Environment for Development, Handelshögskolan

Finansiering 1

  • Finansiär: Environment for Development Initiative

Finansiering 2

  • Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Jordbrukshushåll i fyra Etiopiska regioner: Amhara, Oromia, SNNP och Tigray

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat: proportionerligt urval
Sannolikhetsurval: klusterurval: obundet slumpmässigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-04-01 – 2013-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Studien omfattar utvalda hushåll från fyra regioner i Etiopien: Amhara, Oromia, SNNP och Tigray.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Miljö och naturvård, Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)
Klimatforskning, Miljövetenskap, Ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Ekonomi, Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer

Gebreegziabher, Zenebe & Beyene, Abebe & Bluffstone, Randall & Martinsson, Peter & Mekonnen, Alemu & Toman, Michael. (2018). Fuel Savings, Cooking Time and User Satisfaction with Improved Biomass Cookstoves: Evidence from Controlled Cooking Tests in Ethiopia. Resource and Energy Economics. 52.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2018.01.006

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Survey Data on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2013

Beskrivning

The general objective of this survey is to study household behavior regarding communally managed forest resources. The datasets consist of different data files in Stata format. Each file corresponds to a section in the questionnaire.

Version 1

Citering

Zenebe Gebregziabher. Göteborgs universitet (2020). Survey Data on Rural Energy and Household Forest Values under Varying Management Regimes 2013. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/7n86-g790

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Department of Economics

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju: PAPI
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-03–2013-05
  • Datainsamlare: Ethiopian Development Research Institute, Environment and Climate Research Center
  • Datakälla: Händelser/interaktioner, Forskningsdata

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

95%

Publicerad: 2020-10-30
Senast uppdaterad: 2021-09-06