Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare

Skapare/primärforskare:

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Beskrivning:

Datamaterialet är insamlat på de två största får- och getmarknaderna i Zambia, nämligen Lusaka och Kasumbalesa, i april, maj, september 2018 och november 2019. Materialet har huvudsakligen samlats in genom semi-strukturerade intervjuer men även med hjälp av observationer. Datainsamlingen var fokuserad på djurhandlare men även marknadskunder, slaktare, transportörer, veterinärbutiks-arbetare samt anställda på marknadsorganisationen SLAZ, intervjuades. Det huvudsakliga syftet med datainsamlingen var att undersöka hur zambiska djurhandlare resonerar och agerar kring hälsa och sjukdomar hos får och getter.

Studien är etikprövad av International Livestock Research Institutes (ILRI) nämnd ILRI Institutional Research Ethics Committee (ILRI IREC).

Ämnesområde:

jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Identifierare:

SND-ID: SND 1295

Beskrivning:

Datamaterialet är insamlat på de två största får- och getmarknaderna i Zambia, nämligen Lusaka och Kasumbalesa, i april, maj, september 2018 och november 2019. Materialet har huvudsakligen samlats in genom semi-strukturerade intervjuer men även med hjälp av observationer. Datainsamlingen var fokuserad på djurhandlare men även marknadskunder, slaktare, transportörer, veterinärbutiks-arbetare samt anställda på marknadsorganisationen SLAZ, intervjuades. Det huvudsakliga syftet med datainsamlingen var att undersöka hur zambiska djurhandlare resonerar och agerar kring hälsa och sjukdomar hos får och getter.

Studien är etikprövad av International Livestock Research Institutes (ILRI) nämnd ILRI Institutional Research Ethics Committee (ILRI IREC).

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Zambia

Geografisk beskrivning: Lusaka, Kasumbalesa

Population:

Zambiska får- och get-handlare

Etikprövning:

Annan — dnr ILRI-IREC2018-04/1

Ämnesområde:

jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare

Citeringsförslag:

Sara Lysholm. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper (2020). Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/1t5d-jh95

Skapare/primärforskare:

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Text

Publicerad: 2020-06-04