Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare

Skapare/primärforskare

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Beskrivning

Datamaterialet är insamlat på de två största får- och getmarknaderna i Zambia, nämligen Lusaka och Kasumbalesa, i april, maj, september 2018 och november 2019. Materialet har huvudsakligen samlats in genom semi-strukturerade intervjuer men även med hjälp av observationer. Datainsamlingen var fokuserad på djurhandlare men även marknadskunder, slaktare, transportörer, veterinärbutiks-arbetare samt anställda på marknadsorganisationen SLAZ, intervjuades. Det huvudsakliga syftet med datainsamlingen var att undersöka hur zambiska djurhandlare resonerar och agerar kring hälsa och sjukdomar hos får och getter.

Studien är etikprövad av International Livestock Research Institutes (ILRI) nämnd ILRI Institutional Research Ethics Committee (ILRI IREC).

Ämnesområde

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Identifierare

SND-ID: SND 1295

Beskrivning

Datamaterialet är insamlat på de två största får- och getmarknaderna i Zambia, nämligen Lusaka och Kasumbalesa, i april, maj, september 2018 och november 2019. Materialet har huvudsakligen samlats in genom semi-strukturerade intervjuer men även med hjälp av observationer. Datainsamlingen var fokuserad på djurhandlare men även marknadskunder, slaktare, transportörer, veterinärbutiks-arbetare samt anställda på marknadsorganisationen SLAZ, intervjuades. Det huvudsakliga syftet med datainsamlingen var att undersöka hur zambiska djurhandlare resonerar och agerar kring hälsa och sjukdomar hos får och getter.

Studien är etikprövad av International Livestock Research Institutes (ILRI) nämnd ILRI Institutional Research Ethics Committee (ILRI IREC).

Språk

Engelska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Zambia

Geografisk beskrivning: Lusaka, Kasumbalesa

Population

Zambiska får- och get-handlare

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Annan — dnr ILRI-IREC2018-04/1

Ämnesområde

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare

Citering

Sara Lysholm. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper (2020). <em>Zambiska får- och djurhandlares resonemang och ageranden gällande hälsa och sjukdom hos små idisslare</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/1t5d-jh95">https://doi.org/10.5878/1t5d-jh95</a>

Skapare/primärforskare

Sara Lysholm - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 2020-06-04