Global analysis of the slope of forest land

Skapare/primärforskare:

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Henrik Persson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Skoglig Resurshushållning

Carola Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Tomas Nordfjell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Beskrivning:

Det har tidigare inte funnits någon global, jämförbar data om terränglutningen i skogsmark. Studien bakom detta dataset har fyllt denna kunskapslucka och presenterar ett globalt rasterdata med lutning i skogsmark, uppdelat i fyra kategorier från relativt platt till mycket brant. För mer information se den engelska sammanfattningen och själva artikeln.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi

Skapare/primärforskare:

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Henrik Persson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Skoglig Resurshushållning

Carola Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Tomas Nordfjell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Identifierare:

SND-ID: SND 1296

Beskrivning:

Det har tidigare inte funnits någon global, jämförbar data om terränglutningen i skogsmark. Studien bakom detta dataset har fyllt denna kunskapslucka och presenterar ett globalt rasterdata med lutning i skogsmark, uppdelat i fyra kategorier från relativt platt till mycket brant. För mer information se den engelska sammanfattningen och själva artikeln.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2013

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Australien, Nordamerika, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: Global täckning utom Antarktis, Grönland och andra mindre landområden utan skog.

Finansiering:

Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi

Kontakt för frågor om data:

Mikael Lundbäck

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Mikael Lundbäck, Henrik Persson, Carola Häggström, Tomas Nordfjell, Global analysis of the slope of forest land, Forestry: An International Journal Of Forest Research, 2020 DOI: 10.1093/forestry/cpaa021
DOI: 10.1093/forestry/cpaa021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Global slope of forest land

Citeringsförslag:

Mikael Lundbäck. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (2020). Global slope of forest land. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/e7e8-rz29

Skapare/primärforskare:

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Beskrivning:

Se engelsk beskrivning.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling:

Publicerad: 2020-06-17