Global analysis of the slope of forest land

SND-ID: SND 1296

Skapare/primärforskare

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Henrik Persson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Skoglig Resurshushållning

Carola Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Tomas Nordfjell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Beskrivning

Det har tidigare inte funnits någon global, jämförbar data om terränglutningen i skogsmark. Studien bakom detta dataset har fyllt denna kunskapslucka och presenterar ett globalt rasterdata med lutning i skogsmark, uppdelat i fyra kategorier från relativt platt till mycket brant. För mer information se den engelska sammanfattningen och själva artikeln.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Diarienummer hos huvudman

SLU.sbt.2020.3.2.1-13

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi

Finansiering

  • Finansiär: Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Australien, Nordamerika, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: Global täckning utom Antarktis, Grönland och andra mindre landområden utan skog.

Publikationer

Mikael Lundbäck, Henrik Persson, Carola Häggström, Tomas Nordfjell, Global analysis of the slope of forest land, Forestry: An International Journal Of Forest Research, 2020 DOI: 10.1093/forestry/cpaa021
DOI: https://doi.org/10.1093/forestry/cpaa021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Global slope of forest land

Beskrivning

Se engelsk beskrivning.

Version 1

Citering

Mikael Lundbäck. Sveriges lantbruksuniversitet (2020). Global slope of forest land. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/e7e8-rz29

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Datainsamling

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-06-17