Global analysis of the slope of forest land

Skapare/primärforskare

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Henrik Persson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Skoglig Resurshushållning

Carola Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Tomas Nordfjell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Beskrivning

Det har tidigare inte funnits någon global, jämförbar data om terränglutningen i skogsmark. Studien bakom detta dataset har fyllt denna kunskapslucka och presenterar ett globalt rasterdata med lutning i skogsmark, uppdelat i fyra kategorier från relativt platt till mycket brant. För mer information se den engelska sammanfattningen och själva artikeln.

Karta

Skapare/primärforskare

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Henrik Persson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Skoglig Resurshushållning

Carola Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Tomas Nordfjell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Identifierare

SND-ID: SND 1296

Beskrivning

Det har tidigare inte funnits någon global, jämförbar data om terränglutningen i skogsmark. Studien bakom detta dataset har fyllt denna kunskapslucka och presenterar ett globalt rasterdata med lutning i skogsmark, uppdelat i fyra kategorier från relativt platt till mycket brant. För mer information se den engelska sammanfattningen och själva artikeln.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 — 2013

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Australien, Nordamerika, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: Global täckning utom Antarktis, Grönland och andra mindre landområden utan skog.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Mikael Lundbäck, Henrik Persson, Carola Häggström, Tomas Nordfjell, Global analysis of the slope of forest land, Forestry: An International Journal Of Forest Research, 2020 DOI: 10.1093/forestry/cpaa021
DOI: https://doi.org/10.1093/forestry/cpaa021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Global slope of forest land

Citering

Mikael Lundbäck. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (2020). <em>Global slope of forest land</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/e7e8-rz29">https://doi.org/10.5878/e7e8-rz29</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Beskrivning

Se engelsk beskrivning.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling:

Publicerad: 2020-06-17