Global analysis of the slope of forest land

SND-ID: SND 1296

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Henrik Persson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Skoglig Resurshushållning

Carola Häggström - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Tomas Nordfjell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Beskrivning

Det har tidigare inte funnits någon global, jämförbar data om terränglutningen i skogsmark. Studien bakom detta dataset har fyllt denna kunskapslucka och presenterar ett globalt rasterdata med lutning i skogsmark, uppdelat i fyra kategorier från relativt platt till mycket brant. För mer information se den engelska sammanfattningen och själva artikeln.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiering

  • Finansiär: Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Tidsperiod(er) som undersökts

2000–2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Australien, Nordamerika, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: Global täckning utom Antarktis, Grönland och andra mindre landområden utan skog.

Publikationer

Mikael Lundbäck, Henrik Persson, Carola Häggström, Tomas Nordfjell, Global analysis of the slope of forest land, Forestry: An International Journal Of Forest Research, 2020 DOI: 10.1093/forestry/cpaa021
DOI: https://doi.org/10.1093/forestry/cpaa021

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Global slope of forest land

Beskrivning

Se engelsk beskrivning.

Version 1

Citering

Mikael Lundbäck. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (2020). <em>Global slope of forest land</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/e7e8-rz29">https://doi.org/10.5878/e7e8-rz29</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Mikael Lundbäck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Datainsamling

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-06-17