GIS-material för arkeologiskt projekt: Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I ett samarbetsprojekt mellan Tekniska Verken i Linköping AB och Mjölby - Svartådalen Energi AB kommer en ny fjärrvärmeledning att anläggas mellan Linköping och Mjölby. Sträckningen följer mestadels tätt inpå den äldre E4:an mellan de två städerna men på några platser viker ledningen av från vägen, så som t ex i Sjögestad. I anslutning till sträckan finns flera kända fornlämningsmiljöer. Vid den arkeologiska utredningen, etapp 1, som utfördes under december 1999 påträffades ytterligare synliga men oregistrerade fornlämningar på flera platser samt 22 platser med möjliga fornlämningar som krävde fortsatt utredning (Larsson 2000). Under delar av perioden maj - september år 2000 utförde Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, vid de 22 möjliga fornlämningarna som anvisats, samt sju förundersökningar vid de registrerade fornlämningarna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med det arkeologi

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2001

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I ett samarbetsprojekt mellan Tekniska Verken i Linköping AB och Mjölby - Svartådalen Energi AB kommer en ny fjärrvärmeledning att anläggas mellan Linköping och Mjölby. Sträckningen följer mestadels tätt inpå den äldre E4:an mellan de två städerna men på några platser viker ledningen av från vägen, så som t ex i Sjögestad. I anslutning till sträckan finns flera kända fornlämningsmiljöer. Vid den arkeologiska utredningen, etapp 1, som utfördes under december 1999 påträffades ytterligare synliga men oregistrerade fornlämningar på flera platser samt 22 platser med möjliga fornlämningar som krävde fortsatt utredning (Larsson 2000). Under delar av perioden maj - september år 2000 utförde Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Öst en arkeologisk utredning, etapp 2, vid de 22 möjliga fornlämningarna som anvisats, samt sju förundersökningar vid de registrerade fornlämningarna.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den övergripande målsättningen med det arkeologi

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum

Romersk järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Mjölby kommun, Slaka socken, Vikingstad socken, Viby socken, Sya socken, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Vikingstad, Viby, Sya, Mjölby

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001689

Variabel tillagd : Fyra nyra fält för geografisk info skapade i projekt-shapefilen.

Version 1.0:

2012-09-12 doi:10.5878/001388

Ladda ner data:

Fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001689">https://doi.org/10.5878/001689</a>

Intrasisprojekt:

AO20003

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-2982-00

Producents dnr för projektet:

422-1785-2000

ProjektID:

p0500001

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Metoden var den samma vid både förundersökningar och utredningens etapp 2. Med hjälp av grävmaskin avlägsandes matjord eller torvskikt utmed den planerade sträckningen på de platser som anvisats vid den arkeologiska utredningens etapp 1. Vid sökschaktning öppnades ca 1 m breda schakt och där fornlämningar framkom öppnade

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum

Romersk järnålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03