GIS-material för arkeologiskt projekt: En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen kom till stånd efter det att ett nyupptäckt kulturlager påträffats vid en arkeologisk utredning sommaren år 2000 inom ett trädeslagt åkerområde som tillhört Mjärdevi by. Undersökningsområdet är numera registrerat i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister med nr 224 på fastigheten Lambohov 2:20 i Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningarna har föranletts av ett planerat husbygge för kontor med anslutande parkeringsplatser.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2003

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen kom till stånd efter det att ett nyupptäckt kulturlager påträffats vid en arkeologisk utredning sommaren år 2000 inom ett trädeslagt åkerområde som tillhört Mjärdevi by. Undersökningsområdet är numera registrerat i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister med nr 224 på fastigheten Lambohov 2:20 i Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningarna har föranletts av ett planerat husbygge för kontor med anslutande parkeringsplatser.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001691

Version 1.0:

2012-09-12 doi:10.5878/001568

Ladda ner data:

En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001691

Intrasisprojekt:

AO200011

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-8573-00

Producents dnr för projektet:

422-4252-2000

ProjektID:

p0500003

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Den arkeologiska förundersökningen utfördes mellan den 13 - 17 november år 2000 med sammanlagt 185 m provschakt utlagda på strategiska ställen kring en mot söder utskjutande moräntunga inom ett 7000 m2 stort område. Provtagningar för analyser togs för att få en del detaljfrågor besvarade såsom artificiella jorförflyttnin

... Visa mer..

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11-13 — 2000-11-17

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03