GIS-material för arkeologiskt projekt: En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen kom till stånd efter det att ett nyupptäckt kulturlager påträffats vid en arkeologisk utredning sommaren år 2000 inom ett trädeslagt åkerområde som tillhört Mjärdevi by. Undersökningsområdet är numera registrerat i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister med nr 224 på fastigheten Lambohov 2:20 i Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningarna har föranletts av ett planerat husbygge för kontor med anslutande parkeringsplatser.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2003

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen kom till stånd efter det att ett nyupptäckt kulturlager påträffats vid en arkeologisk utredning sommaren år 2000 inom ett trädeslagt åkerområde som tillhört Mjärdevi by. Undersökningsområdet är numera registrerat i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister med nr 224 på fastigheten Lambohov 2:20 i Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningarna har föranletts av ett planerat husbygge för kontor med anslutande parkeringsplatser.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001691">https://doi.org/10.5878/001691</a>

Intrasisprojekt

AO200011

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8573-00

Producents dnr för projektet

422-4252-2000

ProjektID

p0500003

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Den arkeologiska förundersökningen utfördes mellan den 13 - 17 november år 2000 med sammanlagt 185 m provschakt utlagda på strategiska ställen kring en mot söder utskjutande moräntunga inom ett 7000 m2 stort område. Provtagningar för analyser togs för att få en del detaljfrågor besvarade såsom artificiella jorförflyttnin

... Visa mer..

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11-13 — 2000-11-17

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03