GIS-material för arkeologiskt projekt: En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt

SND-ID: SND 2003

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska förundersökningen kom till stånd efter det att ett nyupptäckt kulturlager påträffats vid en arkeologisk utredning sommaren år 2000 inom ett trädeslagt åkerområde som tillhört Mjärdevi by. Undersökningsområdet är numera registrerat i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister med nr 224 på fastigheten Lambohov 2:20 i Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Undersökningarna har föranletts av ett planerat husbygge för kontor med anslutande parkeringsplatser.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet

Socken

Publikationer
Dataset
En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Den arkeologiska förundersökningen utfördes mellan den 13 - 17 november år 2000 med sammanlagt 185 m provschakt utlagda på strategiska ställen kring en mot söder utskjutande moräntunga inom ett 7000 m2 stort område. Provtagningar för analyser togs för att få en del detaljfrågor besvarade såsom artificiella jorförflyttnin

... Visa mer..

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). En äldre boplats nära Mjärdevi bytomt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001691

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Nyckelord

järnålder

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11-13–2000-11-17
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Uppdragsverksamheten Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO200011

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-8573-00

Producents dnr för projektet

422-4252-2000

ProjektID

p0500003

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03