GIS-material för arkeologiskt projekt: Från Ringeby till Ljura

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under tidig höst 2008 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning (etapp 1) inom ett område från Ingelstad trafikplats via Händelö till Ljura trafikplats utanför Norrköping. Utredningen genomfördes enligt beslut av länsstyrelsen i Östergötlands län med anledning av projektering inför byggande av väg E22 Norrleden i Norrköpings kommun. Utredningsområdet omfattade ca 450 hektar. Utredningen visade att det finns flera forn- och kulturlämningar i och intill utredningsområdet samt att det finns flera områden med topografiskt lämpliga boplats- och gravlägen. Inom utredningsområdet identifierades sammanlagt 15 objekt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att utforska förekomsten av fasta fornlämningar och fornlämningsmiljöer inom utredningsområdet. Detta innefattade ett påvisande av såväl synliga forn- och kulturlämningar, som områden inom vilka möjligheten är stor att lagskyddade lämningar utan synlig markering ovan jord kan finnas. D

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Arkeologikonsult

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Identifierare:

SND-ID: SND 2006

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under tidig höst 2008 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning (etapp 1) inom ett område från Ingelstad trafikplats via Händelö till Ljura trafikplats utanför Norrköping. Utredningen genomfördes enligt beslut av länsstyrelsen i Östergötlands län med anledning av projektering inför byggande av väg E22 Norrleden i Norrköpings kommun. Utredningsområdet omfattade ca 450 hektar. Utredningen visade att det finns flera forn- och kulturlämningar i och intill utredningsområdet samt att det finns flera områden med topografiskt lämpliga boplats- och gravlägen. Inom utredningsområdet identifierades sammanlagt 15 objekt.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att utforska förekomsten av fasta fornlämningar och fornlämningsmiljöer inom utredningsområdet. Detta innefattade ett påvisande av såväl synliga forn- och kulturlämningar, som områden inom vilka möjligheten är stor att lagskyddade lämningar utan synlig markering ovan jord kan finnas. D

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken, Norrköping socken, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Styrstad och Norrköping s

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001693

Version 1.0:

2012-09-13 doi:10.5878/001479

Ladda ner data:

Från Ringeby till Ljura

Citeringsförslag:

Arkeologikonsult. Arkeologikonsult (2014). Från Ringeby till Ljura. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001693

Intrasisprojekt:

missing

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10879-07

Producents dnr för projektet:

2144

ProjektID:

p0508004

Skapare/primärforskare:

Arkeologikonsult

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Utredningen genomfördes som en etapp 1, d v s utan att några ingrepp i marken gjordes, och kom att innefatta flera moment: - inledande arkiv-, litteratur- och kartstudier - inventering och kartering i fält - efterföljande rapportarbete med upprättande av rekommendationer om fortsatta antikvariska åtgärder

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09

Datainsamlare: Arkeologikonsult

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2016-10-05