GIS-material för arkeologiskt projekt: Stavgård

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ 115. Inom det 3000 m2 stora undersökningsområdet drogs sju schakt vilka upptog en sammanlagd yta på 355 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av tre stolphål, en grop och två lagerrester, vilka samtliga var belägna i de båda västligaste schakten. Dateringarna var spridda mellan tidigneolitikum, övergången mellan vikingatid-medeltid, samt 1200-tal. Förutom det fåtal anläggningar som fanns i undersökningsområdets västra kant saknades spår av förhistorisk aktivitet inom den undersökta ytan.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att fastställa de kända fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Identifierare

SND-ID: SND 2020

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför byggandet av den planerade nya vägsträckningen för riksväg 50 mellan Motala och Mjölby utförde SAU en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ 115. Inom det 3000 m2 stora undersökningsområdet drogs sju schakt vilka upptog en sammanlagd yta på 355 m2. De påträffade anläggningarna utgjordes av tre stolphål, en grop och två lagerrester, vilka samtliga var belägna i de båda västligaste schakten. Dateringarna var spridda mellan tidigneolitikum, övergången mellan vikingatid-medeltid, samt 1200-tal. Förutom det fåtal anläggningar som fanns i undersökningsområdets västra kant saknades spår av förhistorisk aktivitet inom den undersökta ytan.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningens syfte var att fastställa de kända fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigneolitikum

Vikingatid — Medeltid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Allhelgona socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Stavgård 1:2, Allhelgona sn

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Stavgård

Citering

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). <em>Stavgård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001703">https://doi.org/10.5878/001703</a>

Intrasisprojekt

sau2010sta2116

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2422-09

Producents dnr för projektet

2116

ProjektID

p510002

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05

Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts

Tidigneolitikum

Vikingatid — Medeltid

1200-tal

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06