GIS-material för arkeologiskt projekt: Södra Änggård

SND-ID: SND 2021

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under augusti 2002 en arkeologisk förundersökning, samt under november samma år en arkeologisk slutundersökning. Undersökningarna omfattade rester av en järnåldersboplats och ägde rum vid Södra Änggård, Lambohov, Slaka socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planerad småhusbebyggelse av Linköpings kommun. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i nära anslutning till lämningar som gravar, stensträngar och fossil åkermark.Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, gropsystem samt ett antal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben och kvarts. Resultatet av undersökningarna har visat på att boplatsen härrör i tidig romersk järnålder och övergången till folkvandringstid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma art, intensitet och utbredning av fornlämningarna i anslutning till de lämningar som upptäcktes vid utredning, samt att om möj

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder – Folkvandringstid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Lambohov 2:20

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Södra Änggård

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Södra Änggård. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001705

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder – Folkvandringstid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-08
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO200213

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11142-2002

Producents dnr för projektet

422-2235-2002

ProjektID

p502001

Dataset 2
Södra Änggård

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Södra Änggård. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001704

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder – Folkvandringstid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO200225

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13615-02

Producents dnr för projektet

423-2929-2002

ProjektID

p502002

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2020-05-05