GIS-material för arkeologiskt projekt: Gravfält, skelett och odlingslager vid Kriminalvårdsanstalten i Skänninge

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ombyggnaden av Rv 32 till Rv 50 har en arkeologisk förundersökning utförts av RAÄ 37 och 38, Skänninge stad. Vid undersökningen framkom nio gravar, varav sju omarkerade brandgravar och två stensättningar. Söder om gravfältet noterades två ovanpå varandra liggande odlingslager liksom även ett mindre antal årderspår. I detta område påträffades också en skelettgrav, delar av en bäckfåra/dike och en väg. I skelettgraven påträffades trärester som tolkats som en kista. Osteologiskt bestämdes individen ha varit en man. Skelettet visade spår att kroppen utsatts för kraftigt våld. Graven har daterats till vikingatid.

Ett av undersökningens mest påfallande resultat var den höga graden av bortodling som skett under det decennium som passerat mellan utredningen och förundersökningen. Sammantaget medför detta att det är av största vikt att undersöka de fornlämningar som ligger inom vägområdet, men även de som kommer att kvarligga utanför den nya vägsträckningen. I annat fall kommer de sannolikt att ha plöjts bort inom en snar

... Visa mer..

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2022

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ombyggnaden av Rv 32 till Rv 50 har en arkeologisk förundersökning utförts av RAÄ 37 och 38, Skänninge stad. Vid undersökningen framkom nio gravar, varav sju omarkerade brandgravar och två stensättningar. Söder om gravfältet noterades två ovanpå varandra liggande odlingslager liksom även ett mindre antal årderspår. I detta område påträffades också en skelettgrav, delar av en bäckfåra/dike och en väg. I skelettgraven påträffades trärester som tolkats som en kista. Osteologiskt bestämdes individen ha varit en man. Skelettet visade spår att kroppen utsatts för kraftigt våld. Graven har daterats till vikingatid.

Ett av undersökningens mest påfallande resultat var den höga graden av bortodling som skett under det decennium som passerat mellan utredningen och förundersökningen. Sammantaget medför detta att det är av största vikt att undersöka de fornlämningar som ligger inom vägområdet, men även de som kommer att kvarligga utanför den nya vägsträckningen. I annat fall kommer de sannolikt att ha plöjts bort inom en snar

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Medeltid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge stad, Östanå 6:1 och Skänninge 3:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Östanå 6:1 & Skänninge 3:1

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Östanå 6:1 & Skänninge 3:1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001706">https://doi.org/10.5878/001706</a>

Intrasisprojekt

OLM2009006

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2424-09

Producents dnr för projektet

88/09

ProjektID

p509014

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-06

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder — Yngre järnålder

Medeltid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06