GIS-material för arkeologiskt projekt: Bo och begrava

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren, sommaren och hösten 2002 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en förberedande inventering, arkeologiska utredningar etapp 2 och arkeologiska förundersökningar inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av kompletterande markarbeten. Inom ramen för det övergripande Saabprojektet formulerades två huvudteman: Begravning och tradition under järnålder samt Kustnära boplatser i en stenåldersbygd. Projektet belyser även frågor kring bybildning och huvudgårdsdrift med utgångspunkt från domänen Bökestad med den medeltida huvudgården Bo. Inventerings-, utrednings- och förundersökningsområdena omfattade totalt drygt 174 400 m2. Totalt registrerades 26 antal anläggningar och fyra fyndposter finns upptagna.
Syftet med undersökningarna var att utröna om fornlämningar fanns inom områdena, om möjligt avgränsa eventuella fornlämningars utbredning och datera dem samt föreslå fortsatta arkeologiska åtgärder. På lokalen RAÄ 267 var målsättningen att konstatera om den historiska bebyggelselämningen fanns

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2023

Alternativ titel

Saab-projektet

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren, sommaren och hösten 2002 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en förberedande inventering, arkeologiska utredningar etapp 2 och arkeologiska förundersökningar inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av kompletterande markarbeten. Inom ramen för det övergripande Saabprojektet formulerades två huvudteman: Begravning och tradition under järnålder samt Kustnära boplatser i en stenåldersbygd. Projektet belyser även frågor kring bybildning och huvudgårdsdrift med utgångspunkt från domänen Bökestad med den medeltida huvudgården Bo. Inventerings-, utrednings- och förundersökningsområdena omfattade totalt drygt 174 400 m2. Totalt registrerades 26 antal anläggningar och fyra fyndposter finns upptagna.
Syftet med undersökningarna var att utröna om fornlämningar fanns inom områdena, om möjligt avgränsa eventuella fornlämningars utbredning och datera dem samt föreslå fortsatta arkeologiska åtgärder. På lokalen RAÄ 267 var målsättningen att konstatera om den historiska bebyggelselämningen fanns

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken, Vårdsberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd, Vårdsberg, Tannefors 1:107

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

SAAB-projektet

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>SAAB-projektet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001707">https://doi.org/10.5878/001707</a>

Intrasisprojekt

AO200210

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4375-02

Producents dnr för projektet

421-1018-2002

ProjektID

p502003

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06