GIS-material för arkeologiskt projekt: Fem arkeologiska undersökningar i västra Östergötlands slättbygd

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har med anledning av Banverkets planering för utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Mjölby och därtill anslutande planskilda korsningar utfört särskilda arkeologiska undersökningar längs med sträckan under åren 2003-2005. Undersökningarna ägde rum inom sammanlagt fem skilda lokaler som tillsammans utgjorde delprojektet Fågelstaprojektet, inom det övergripande linjeprojektet Slättbygdsprojektet - västra Östergötland i ett långtidsperspektiv. Lämningarna utgjordes av neolitiska och förromerska boplatslämningar, gropschaktugnar från övergången mellan brons- och järnålder, gravar och kultbyggnad från vendel- och vikingatid samt en medeltida vägsträckning (Landstorp, invid RAÄ 21, 27, Västra Stenby socken); fossil åkermark från övergången bronsålder - järnålder, boplats från yngre järnålder, tidigmedeltida anläggningar och smedja från historisk tid (Fågelstads by, RAÄ 225, Västra Stenby socken); boplatslämningar och lösfynd från stenålder - äldre järnålder, bl a en st

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2024

Alternativ titel

Fågelstaprojektet

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har med anledning av Banverkets planering för utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckningen mellan Motala och Mjölby och därtill anslutande planskilda korsningar utfört särskilda arkeologiska undersökningar längs med sträckan under åren 2003-2005. Undersökningarna ägde rum inom sammanlagt fem skilda lokaler som tillsammans utgjorde delprojektet Fågelstaprojektet, inom det övergripande linjeprojektet Slättbygdsprojektet - västra Östergötland i ett långtidsperspektiv. Lämningarna utgjordes av neolitiska och förromerska boplatslämningar, gropschaktugnar från övergången mellan brons- och järnålder, gravar och kultbyggnad från vendel- och vikingatid samt en medeltida vägsträckning (Landstorp, invid RAÄ 21, 27, Västra Stenby socken); fossil åkermark från övergången bronsålder - järnålder, boplats från yngre järnålder, tidigmedeltida anläggningar och smedja från historisk tid (Fågelstads by, RAÄ 225, Västra Stenby socken); boplatslämningar och lösfynd från stenålder - äldre järnålder, bl a en st

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Motala kommun, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Fivelstad,

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Sund

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Sund</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001708">https://doi.org/10.5878/001708</a>

Intrasisprojekt

O200310

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1717-2003

ProjektID

p503001

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Bronsålder

Stenålder

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Fågelstaprojektet

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Fågelstaprojektet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001709">https://doi.org/10.5878/001709</a>

Intrasisprojekt

AO200434

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1717-2003

ProjektID

p503002

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2005

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre stenåldern/Neolitikum — Historisk tid

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 3

Russingstorp

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Russingstorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001710">https://doi.org/10.5878/001710</a>

Intrasisprojekt

O20039

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1717-2003

ProjektID

p503003

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder

Äldre bronsålder — Bronsålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 4

Hallingstorp

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Hallingstorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001711">https://doi.org/10.5878/001711</a>

Intrasisprojekt

O200436

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1717-2003

ProjektID

p503004

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum — Romersk järnålder

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 5

Landstorp

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Landstorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001657">https://doi.org/10.5878/001657</a>

Intrasisprojekt

O200434

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-3775-00

Producents dnr för projektet

423-1891-2003

ProjektID

p504035

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Medeltid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06