GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Motala och Mjölby, har en arkeologisk förundersökning utförts av Högby RAÄ 14 inom fastigheten Högby 5:12, Mjölby kommun. Förundersökningen utfördes av SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) under maj månad 2009 och uppdragsgivare var Vägverket. Fornlämningen har tidigare undersökts av UV Öst (dåvarande UV Linköping). Gravfältet, som innehöll 34 brandgravar och 14 skelettgravar, daterades utifrån fynden till romersk järnålder.
Syftet med undersökningen var att fastställa karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet av den resterande delen av RAÄ 14 inom undersökningsområdet. Efter samråd med Länsstyrelsen bestämdes det att hela fornlämningen skulle avgränsas, d v s även utanför vägarbetsområdet. I gravfältets östra och sydöstra del framkom stenkonstruktioner som har tolkats som delar av två stensättningar och en eller två eventuella stensättningar. De nyfunna stensättningarna har inte undersökts utan endast

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Identifierare

SND-ID: SND 2026

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Motala och Mjölby, har en arkeologisk förundersökning utförts av Högby RAÄ 14 inom fastigheten Högby 5:12, Mjölby kommun. Förundersökningen utfördes av SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) under maj månad 2009 och uppdragsgivare var Vägverket. Fornlämningen har tidigare undersökts av UV Öst (dåvarande UV Linköping). Gravfältet, som innehöll 34 brandgravar och 14 skelettgravar, daterades utifrån fynden till romersk järnålder.
Syftet med undersökningen var att fastställa karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet av den resterande delen av RAÄ 14 inom undersökningsområdet. Efter samråd med Länsstyrelsen bestämdes det att hela fornlämningen skulle avgränsas, d v s även utanför vägarbetsområdet. I gravfältets östra och sydöstra del framkom stenkonstruktioner som har tolkats som delar av två stensättningar och en eller två eventuella stensättningar. De nyfunna stensättningarna har inte undersökts utan endast

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Högby sn, Högby 5:12

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Högby

Citering

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). <em>Högby</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001713">https://doi.org/10.5878/001713</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-2430-09

Producents dnr för projektet

2119

ProjektID

p509002

Skapare/primärforskare

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05

Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06