GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Motala och Mjölby, har en arkeologisk förundersökning utförts av Högby RAÄ 14 inom fastigheten Högby 5:12, Mjölby kommun. Förundersökningen utfördes av SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) under maj månad 2009 och uppdragsgivare var Vägverket. Fornlämningen har tidigare undersökts av UV Öst (dåvarande UV Linköping). Gravfältet, som innehöll 34 brandgravar och 14 skelettgravar, daterades utifrån fynden till romersk järnålder.
Syftet med undersökningen var att fastställa karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet av den resterande delen av RAÄ 14 inom undersökningsområdet. Efter samråd med Länsstyrelsen bestämdes det att hela fornlämningen skulle avgränsas, d v s även utanför vägarbetsområdet. I gravfältets östra och sydöstra del framkom stenkonstruktioner som har tolkats som delar av två stensättningar och en eller två eventuella stensättningar. De nyfunna stensättningarna har inte undersökts utan endast

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Identifierare:

SND-ID: SND 2026

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av en planerad ny- och ombyggnad av väg 50 (nuvarande väg 32) mellan Motala och Mjölby, har en arkeologisk förundersökning utförts av Högby RAÄ 14 inom fastigheten Högby 5:12, Mjölby kommun. Förundersökningen utfördes av SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) under maj månad 2009 och uppdragsgivare var Vägverket. Fornlämningen har tidigare undersökts av UV Öst (dåvarande UV Linköping). Gravfältet, som innehöll 34 brandgravar och 14 skelettgravar, daterades utifrån fynden till romersk järnålder.
Syftet med undersökningen var att fastställa karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet av den resterande delen av RAÄ 14 inom undersökningsområdet. Efter samråd med Länsstyrelsen bestämdes det att hela fornlämningen skulle avgränsas, d v s även utanför vägarbetsområdet. I gravfältets östra och sydöstra del framkom stenkonstruktioner som har tolkats som delar av två stensättningar och en eller två eventuella stensättningar. De nyfunna stensättningarna har inte undersökts utan endast

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Högby sn, Högby 5:12

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-08 doi:10.5878/001713

Version 1.0:

2012-09-25 doi:10.5878/001410

Ladda ner data:

Högby

Citeringsförslag:

Societas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala universitet (2014). Högby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001713

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-2430-09

Producents dnr för projektet:

2119

ProjektID:

p509002

Skapare/primärforskare:

Societas Archaeologica Upsaliensis

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-05

Datainsamlare: Societas Archaeologica Upsaliensis

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06