GIS-material för arkeologiskt projekt: Grav- och boplatsområde i Hästholmen

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Ödeshögs kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Hästholmen 7:1 under augusti och september 2009. Den arkeologiska förundersökningen utfördes inom RAÄ 236, ett grav- och boplatsområde. Det framkom ca 270 anläggningar i form av gravar, kulturlager och boplatsanläggningar. Fem brandgravar, en skelettgrav och ca 70 boplatsanläggningar undersöktes. Fynd av bland annat keramik, järnföremål och stenmaterial togs tillvara. Dateringarna visar på två olika kronologiska faser där boplatsanläggningarna daterats till äldre bronsålder (period II och III) medan gravarna härrör från äldre järnålder och skiftet mellan förromersk och romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att undersöka fornlämningarnas karaktär, datering och utbredning. I målsättningen ingick också att finna samband med de redan kända fornlämningarna i närområdet. Resultatet av förundersökningen skall utgöra beslutsunde

... Visa mer..

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2027

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Ödeshögs kommun utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning inom Hästholmen 7:1 under augusti och september 2009. Den arkeologiska förundersökningen utfördes inom RAÄ 236, ett grav- och boplatsområde. Det framkom ca 270 anläggningar i form av gravar, kulturlager och boplatsanläggningar. Fem brandgravar, en skelettgrav och ca 70 boplatsanläggningar undersöktes. Fynd av bland annat keramik, järnföremål och stenmaterial togs tillvara. Dateringarna visar på två olika kronologiska faser där boplatsanläggningarna daterats till äldre bronsålder (period II och III) medan gravarna härrör från äldre järnålder och skiftet mellan förromersk och romersk järnålder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att undersöka fornlämningarnas karaktär, datering och utbredning. I målsättningen ingick också att finna samband med de redan kända fornlämningarna i närområdet. Resultatet av förundersökningen skall utgöra beslutsunde

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Äldre bronsålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Ödeshög kommun, Västra Tollstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Tollstad, Hästholmen 7:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Hästholmen

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Hästholmen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001714">https://doi.org/10.5878/001714</a>

Intrasisprojekt

OLM2009007

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4414-09

Producents dnr för projektet

180/09

ProjektID

p509013

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-08

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Äldre bronsålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06