GIS-material för arkeologiskt projekt: Lundby Backgård

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning, etapp 2 utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Öst vid Lundby Backgård i Mjölby på grund av ett förslag till detaljplan över 40 nya villatomter. Vid utredningen i juni 2003 upptäcktes ett område med härdar och/eller väggrännor. Denna typ av anläggningar har dokumenterats bara några kilometer från det nu aktuella området och daterats till neolitisk stenålder. UV Öst bedömde i samråd med Länsstyrelsen vid undersökningstillfället att fornlämningen kunde dokumenteras och tas bort då fornlämningsområdet var av mycket begränsad art.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om lagskyddade fornlämningar skulle komma att beröras av exploateringsföretaget och i så fall av vilken art och till vilken utsträckning.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2028

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning, etapp 2 utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Öst vid Lundby Backgård i Mjölby på grund av ett förslag till detaljplan över 40 nya villatomter. Vid utredningen i juni 2003 upptäcktes ett område med härdar och/eller väggrännor. Denna typ av anläggningar har dokumenterats bara några kilometer från det nu aktuella området och daterats till neolitisk stenålder. UV Öst bedömde i samråd med Länsstyrelsen vid undersökningstillfället att fornlämningen kunde dokumenteras och tas bort då fornlämningsområdet var av mycket begränsad art.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om lagskyddade fornlämningar skulle komma att beröras av exploateringsföretaget och i så fall av vilken art och till vilken utsträckning.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby, Lundby Backgård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Lundby Backgård

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Lundby Backgård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001715">https://doi.org/10.5878/001715</a>

Intrasisprojekt

AO200313

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-7635-03

Producents dnr för projektet

421-1737-2003

ProjektID

p503005

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06