GIS-material för arkeologiskt projekt: Lundby Backgård

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning, etapp 2 utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Öst vid Lundby Backgård i Mjölby på grund av ett förslag till detaljplan över 40 nya villatomter. Vid utredningen i juni 2003 upptäcktes ett område med härdar och/eller väggrännor. Denna typ av anläggningar har dokumenterats bara några kilometer från det nu aktuella området och daterats till neolitisk stenålder. UV Öst bedömde i samråd med Länsstyrelsen vid undersökningstillfället att fornlämningen kunde dokumenteras och tas bort då fornlämningsområdet var av mycket begränsad art.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om lagskyddade fornlämningar skulle komma att beröras av exploateringsföretaget och i så fall av vilken art och till vilken utsträckning.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2028

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning, etapp 2 utfördes av Riksantikvarieämbetet UV Öst vid Lundby Backgård i Mjölby på grund av ett förslag till detaljplan över 40 nya villatomter. Vid utredningen i juni 2003 upptäcktes ett område med härdar och/eller väggrännor. Denna typ av anläggningar har dokumenterats bara några kilometer från det nu aktuella området och daterats till neolitisk stenålder. UV Öst bedömde i samråd med Länsstyrelsen vid undersökningstillfället att fornlämningen kunde dokumenteras och tas bort då fornlämningsområdet var av mycket begränsad art.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om lagskyddade fornlämningar skulle komma att beröras av exploateringsföretaget och i så fall av vilken art och till vilken utsträckning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby, Lundby Backgård

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-08 doi:10.5878/001715

Version 1.0:

2012-09-26 doi:10.5878/001412

Ladda ner data:

Lundby Backgård

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Lundby Backgård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001715">https://doi.org/10.5878/001715</a>

Intrasisprojekt:

AO200313

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-7635-03

Producents dnr för projektet:

421-1737-2003

ProjektID:

p503005

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06