GIS-material för arkeologiskt projekt: Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inom Storängsberget, Vists socken, Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av en planerad borttagning av en plankorsning på Stångådalsbanan. Inom den aktuella exploateringsytan, som var starkt påverkad av senare tidens åkerbruk, påträffades endast en förhistorisk anläggning. På grund av detta bedöms området inte vara intressant ur arkeologisk synvinkel.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att med hjälp av sökschaktsgrävning utröna om en fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsprojektet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2039

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inom Storängsberget, Vists socken, Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av en planerad borttagning av en plankorsning på Stångådalsbanan. Inom den aktuella exploateringsytan, som var starkt påverkad av senare tidens åkerbruk, påträffades endast en förhistorisk anläggning. På grund av detta bedöms området inte vara intressant ur arkeologisk synvinkel.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att med hjälp av sökschaktsgrävning utröna om en fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsprojektet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vist, Stångådalsbanan vid Storängsberget

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-09 doi:10.5878/001726

Version 1.0:

2012-09-27 doi:10.5878/001422

Ladda ner data:

Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001726

Intrasisprojekt:

AO20047

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-3054-04

Producents dnr för projektet:

421-987-2004

ProjektID:

p504008

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-06