GIS-material för arkeologiskt projekt: Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inom Storängsberget, Vists socken, Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av en planerad borttagning av en plankorsning på Stångådalsbanan. Inom den aktuella exploateringsytan, som var starkt påverkad av senare tidens åkerbruk, påträffades endast en förhistorisk anläggning. På grund av detta bedöms området inte vara intressant ur arkeologisk synvinkel.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att med hjälp av sökschaktsgrävning utröna om en fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsprojektet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2039

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 inom Storängsberget, Vists socken, Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av en planerad borttagning av en plankorsning på Stångådalsbanan. Inom den aktuella exploateringsytan, som var starkt påverkad av senare tidens åkerbruk, påträffades endast en förhistorisk anläggning. På grund av detta bedöms området inte vara intressant ur arkeologisk synvinkel.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att med hjälp av sökschaktsgrävning utröna om en fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsprojektet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vist, Stångådalsbanan vid Storängsberget

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Planerad borttagning av plankorsning på Stångådalsbanan vid Storängsberget</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001726">https://doi.org/10.5878/001726</a>

Intrasisprojekt

AO20047

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-3054-04

Producents dnr för projektet

421-987-2004

ProjektID

p504008

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-06