GIS-material för arkeologiskt projekt: Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och gång- cykelväg

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och i planerad GC-vägs sträckning i Linköpings stad och kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning. Utöver spridda yngre fynd som tegel, glas, metallbitar, fajans och porslin i en äldre åkerhorisont, samt ett par yngre nedgrävningar, fanns inom utredningsområdet inget av antikvariskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning, etapp 2, syftar till att avgöra om lagskyddad fornlämning berörs av exploateringsföretaget.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2043

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och i planerad GC-vägs sträckning i Linköpings stad och kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning. Utöver spridda yngre fynd som tegel, glas, metallbitar, fajans och porslin i en äldre åkerhorisont, samt ett par yngre nedgrävningar, fanns inom utredningsområdet inget av antikvariskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning, etapp 2, syftar till att avgöra om lagskyddad fornlämning berörs av exploateringsföretaget.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kv Löjtnanten

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och gång- cykelväg

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och gång- cykelväg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001772">https://doi.org/10.5878/001772</a>

Intrasisprojekt

AO2004136

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-22584-03

Producents dnr för projektet

421-12-2004

ProjektID

p504012

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07