GIS-material för arkeologiskt projekt: Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och gång- cykelväg

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och i planerad GC-vägs sträckning i Linköpings stad och kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning. Utöver spridda yngre fynd som tegel, glas, metallbitar, fajans och porslin i en äldre åkerhorisont, samt ett par yngre nedgrävningar, fanns inom utredningsområdet inget av antikvariskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning, etapp 2, syftar till att avgöra om lagskyddad fornlämning berörs av exploateringsföretaget.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2043

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och i planerad GC-vägs sträckning i Linköpings stad och kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning. Utöver spridda yngre fynd som tegel, glas, metallbitar, fajans och porslin i en äldre åkerhorisont, samt ett par yngre nedgrävningar, fanns inom utredningsområdet inget av antikvariskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning, etapp 2, syftar till att avgöra om lagskyddad fornlämning berörs av exploateringsföretaget.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kv Löjtnanten

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001772

Version 1.0:

2012-09-27 doi:10.5878/001569

Ladda ner data:

Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och gång- cykelväg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför ny- och ombyggnad av fastigheter och gång- cykelväg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001772">https://doi.org/10.5878/001772</a>

Intrasisprojekt:

AO2004136

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-22584-03

Producents dnr för projektet:

421-12-2004

ProjektID:

p504012

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07