GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenålder i Fläskbergen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför detaljplanering för en återvinningscentral i Krokeks socken, Norrköpings kommun, inom fastigheten Lösings häradsallmänning, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i området. Vid utredningen hittades rikligt med bearbetad kvarts, kvartsit och bergart samt knack-, slip- och städstenar, framförallt i anslutning till ett i terrängen synligt forntida strandhak på omkring 50 m.ö.h. I nordväst har en forntida vik gått in och här återfinns boplatsens centrum. Boplatsen kan preliminärt dateras till mesolitikum och har fått den temporära beteckningen UV 3 (Krokeks sn).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att avgöra om lagskyddad fornlämning berördes av exploateringsprojektet och om så var fallet att avgränsa de ytor som berördes av fornlämningen.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2046

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför detaljplanering för en återvinningscentral i Krokeks socken, Norrköpings kommun, inom fastigheten Lösings häradsallmänning, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i området. Vid utredningen hittades rikligt med bearbetad kvarts, kvartsit och bergart samt knack-, slip- och städstenar, framförallt i anslutning till ett i terrängen synligt forntida strandhak på omkring 50 m.ö.h. I nordväst har en forntida vik gått in och här återfinns boplatsens centrum. Boplatsen kan preliminärt dateras till mesolitikum och har fått den temporära beteckningen UV 3 (Krokeks sn).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att avgöra om lagskyddad fornlämning berördes av exploateringsprojektet och om så var fallet att avgränsa de ytor som berördes av fornlämningen.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokek, Fläskbergen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Detaljplan för återvinningsstation

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Detaljplan för återvinningsstation</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001775">https://doi.org/10.5878/001775</a>

Intrasisprojekt

AO200480

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10952-04

Producents dnr för projektet

421-2627-2004

ProjektID

p504015

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07