GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenålder i Fläskbergen

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför detaljplanering för en återvinningscentral i Krokeks socken, Norrköpings kommun, inom fastigheten Lösings häradsallmänning, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i området. Vid utredningen hittades rikligt med bearbetad kvarts, kvartsit och bergart samt knack-, slip- och städstenar, framförallt i anslutning till ett i terrängen synligt forntida strandhak på omkring 50 m.ö.h. I nordväst har en forntida vik gått in och här återfinns boplatsens centrum. Boplatsen kan preliminärt dateras till mesolitikum och har fått den temporära beteckningen UV 3 (Krokeks sn).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att avgöra om lagskyddad fornlämning berördes av exploateringsprojektet och om så var fallet att avgränsa de ytor som berördes av fornlämningen.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2046

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför detaljplanering för en återvinningscentral i Krokeks socken, Norrköpings kommun, inom fastigheten Lösings häradsallmänning, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i området. Vid utredningen hittades rikligt med bearbetad kvarts, kvartsit och bergart samt knack-, slip- och städstenar, framförallt i anslutning till ett i terrängen synligt forntida strandhak på omkring 50 m.ö.h. I nordväst har en forntida vik gått in och här återfinns boplatsens centrum. Boplatsen kan preliminärt dateras till mesolitikum och har fått den temporära beteckningen UV 3 (Krokeks sn).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att avgöra om lagskyddad fornlämning berördes av exploateringsprojektet och om så var fallet att avgränsa de ytor som berördes av fornlämningen.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokek, Fläskbergen

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001775

Version 1.0:

2012-09-27 doi:10.5878/001428

Ladda ner data:

Detaljplan för återvinningsstation

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Detaljplan för återvinningsstation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001775

Intrasisprojekt:

AO200480

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10952-04

Producents dnr för projektet:

421-2627-2004

ProjektID:

p504015

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07