GIS-material för arkeologiskt projekt: Ledberg-Lärbo

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom Ledberg 10:1 och Lärbo 3:6, Ledbergs socken, Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av en planerad jord­kabelförläggning. Den arkeologiska utredningen konstaterade att det inom den aktuella exploateringsytan finns spår av förhistoriska aktiviteter. Då kabelnedläggningen inte gör någon större åverkan på de befintliga fornlämningarna, får vidare åtgärder inte anses vara nödvändiga. Undersökningsytan bedöms därmed ur arkeologisk synvinkel vara klar för exploatering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att ut­röna om en fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsprojektet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2047

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom Ledberg 10:1 och Lärbo 3:6, Ledbergs socken, Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av en planerad jord­kabelförläggning. Den arkeologiska utredningen konstaterade att det inom den aktuella exploateringsytan finns spår av förhistoriska aktiviteter. Då kabelnedläggningen inte gör någon större åverkan på de befintliga fornlämningarna, får vidare åtgärder inte anses vara nödvändiga. Undersökningsytan bedöms därmed ur arkeologisk synvinkel vara klar för exploatering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att ut­röna om en fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsprojektet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Ledberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ledberg 10:1, Lärbo 3:6

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001776

Version 1.0:

2012-09-27 doi:10.5878/001132

Ladda ner data:

Ledberg-Lärbo

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ledberg-Lärbo</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001776">https://doi.org/10.5878/001776</a>

Intrasisprojekt:

AO200465

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9169-04

Producents dnr för projektet:

421-2214-2004

ProjektID:

p504016

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07