GIS-material för arkeologiskt projekt: Ledberg-Lärbo

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom Ledberg 10:1 och Lärbo 3:6, Ledbergs socken, Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av en planerad jord­kabelförläggning. Den arkeologiska utredningen konstaterade att det inom den aktuella exploateringsytan finns spår av förhistoriska aktiviteter. Då kabelnedläggningen inte gör någon större åverkan på de befintliga fornlämningarna, får vidare åtgärder inte anses vara nödvändiga. Undersökningsytan bedöms därmed ur arkeologisk synvinkel vara klar för exploatering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att ut­röna om en fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsprojektet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2047

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom Ledberg 10:1 och Lärbo 3:6, Ledbergs socken, Linköpings kommun. Utredningen föranleddes av en planerad jord­kabelförläggning. Den arkeologiska utredningen konstaterade att det inom den aktuella exploateringsytan finns spår av förhistoriska aktiviteter. Då kabelnedläggningen inte gör någon större åverkan på de befintliga fornlämningarna, får vidare åtgärder inte anses vara nödvändiga. Undersökningsytan bedöms därmed ur arkeologisk synvinkel vara klar för exploatering.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att ut­röna om en fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsprojektet.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Ledberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ledberg 10:1, Lärbo 3:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ledberg-Lärbo

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ledberg-Lärbo</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001776">https://doi.org/10.5878/001776</a>

Intrasisprojekt

AO200465

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9169-04

Producents dnr för projektet

421-2214-2004

ProjektID

p504016

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07