GIS-material för arkeologiskt projekt: Herstadbergs gård

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning vid Herstadbergs gård, Kvillinge sn, Norrköpings kommun, med anledning av Ingelsta golfklubbs planerade ombyggnad. Undersökningen visade att endast obetydliga lämningar efter äldre tiders aktiviteter fanns bevarade där det gamla säteriet Herstadberg har legat.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att undersöka i vilken utsträckning de delar av Herstadbergs bytomt som kan komma att exploateras innehåller äldre bevarande lämningar. Undersökningsområdet innehåller även topografiskt fördelaktiga lägen för gravar och boplatser från andra tidsperioder och undersökningen skulle även syfta till att klargöra om sådant förekommer.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2049

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning vid Herstadbergs gård, Kvillinge sn, Norrköpings kommun, med anledning av Ingelsta golfklubbs planerade ombyggnad. Undersökningen visade att endast obetydliga lämningar efter äldre tiders aktiviteter fanns bevarade där det gamla säteriet Herstadberg har legat.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att undersöka i vilken utsträckning de delar av Herstadbergs bytomt som kan komma att exploateras innehåller äldre bevarande lämningar. Undersökningsområdet innehåller även topografiskt fördelaktiga lägen för gravar och boplatser från andra tidsperioder och undersökningen skulle även syfta till att klargöra om sådant förekommer.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Herstadberg, UV 3a

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Herstadbergs gård

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Herstadbergs gård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001778">https://doi.org/10.5878/001778</a>

Intrasisprojekt

AO2004108

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-14298-04

Producents dnr för projektet

422-3480-2004

ProjektID

p504018

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2017-01-03