GIS-material för arkeologiskt projekt: Herstadbergs gård

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning vid Herstadbergs gård, Kvillinge sn, Norrköpings kommun, med anledning av Ingelsta golfklubbs planerade ombyggnad. Undersökningen visade att endast obetydliga lämningar efter äldre tiders aktiviteter fanns bevarade där det gamla säteriet Herstadberg har legat.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att undersöka i vilken utsträckning de delar av Herstadbergs bytomt som kan komma att exploateras innehåller äldre bevarande lämningar. Undersökningsområdet innehåller även topografiskt fördelaktiga lägen för gravar och boplatser från andra tidsperioder och undersökningen skulle även syfta till att klargöra om sådant förekommer.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2049

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning vid Herstadbergs gård, Kvillinge sn, Norrköpings kommun, med anledning av Ingelsta golfklubbs planerade ombyggnad. Undersökningen visade att endast obetydliga lämningar efter äldre tiders aktiviteter fanns bevarade där det gamla säteriet Herstadberg har legat.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med undersökningen var att undersöka i vilken utsträckning de delar av Herstadbergs bytomt som kan komma att exploateras innehåller äldre bevarande lämningar. Undersökningsområdet innehåller även topografiskt fördelaktiga lägen för gravar och boplatser från andra tidsperioder och undersökningen skulle även syfta till att klargöra om sådant förekommer.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Herstadberg, UV 3a

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001778

Version 1.0:

2012-09-27 doi:10.5878/001430

Ladda ner data:

Herstadbergs gård

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Herstadbergs gård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001778">https://doi.org/10.5878/001778</a>

Intrasisprojekt:

AO2004108

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-14298-04

Producents dnr för projektet:

422-3480-2004

ProjektID:

p504018

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2017-01-03