GIS-material för arkeologiskt projekt: Keramik i Kimstad

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun arbetar med detaljplan inför byggande av ny pendelstation i Kimstad, Kimstads socken, Norrköpings kommun. Fältarbetet har genomförts i oktober 2004 och april 2005. Inom Objekt III och IV påträffades inget av antikvariskt intresse. Inom Objekt II hittades dock en skärvstenspackning med förhistorisk keramik, vilket bedöms representera utkanten på ett boplats- och/eller gravområde. Då denna lämning påträffades beslöts att vidare utredning inte var nödvändig. Inga arkeologiska insatser gjordes därför inom Objekt V. Skulle exploatering bli aktuell föreslås dels en förundersökning av det nypåträffade fornlämningsområdet samt en kompletterade utredning inom Objekt V.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen är att konstatera om exploateringsområdet innehåller fornlämningar eller ej samt att dokumentera och om möjligt tidsbestämma anläggningar och fynd.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2050

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Norrköpings kommun arbetar med detaljplan inför byggande av ny pendelstation i Kimstad, Kimstads socken, Norrköpings kommun. Fältarbetet har genomförts i oktober 2004 och april 2005. Inom Objekt III och IV påträffades inget av antikvariskt intresse. Inom Objekt II hittades dock en skärvstenspackning med förhistorisk keramik, vilket bedöms representera utkanten på ett boplats- och/eller gravområde. Då denna lämning påträffades beslöts att vidare utredning inte var nödvändig. Inga arkeologiska insatser gjordes därför inom Objekt V. Skulle exploatering bli aktuell föreslås dels en förundersökning av det nypåträffade fornlämningsområdet samt en kompletterade utredning inom Objekt V.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen är att konstatera om exploateringsområdet innehåller fornlämningar eller ej samt att dokumentera och om möjligt tidsbestämma anläggningar och fynd.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kimstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kimstad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001779

Version 1.0:

2012-09-28 doi:10.5878/001431

Ladda ner data:

Kimstad

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kimstad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001779">https://doi.org/10.5878/001779</a>

Intrasisprojekt:

AO2004110

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1188-05

Producents dnr för projektet:

421-3859-2003

ProjektID:

p504019

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07