GIS-material för arkeologiskt projekt: Gällstad-Himna, Linghem

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings kommun arbetar med upprättande av detaljplan för ett drygt 250 000 m2 stort område väster och nordväst om Manstorp, Linghem, Törnevalla socken, Linköpings kommun. Med anledning av detta har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, följt av en förundersökning. Vid utredningstillfället påträffades förhistoriska lämningar på två platser, dels alldeles söder om gravfältet RAÄ 32 och dels i områdets västra del. Övriga utredningsområden innehöll inga förhistoriska lämningar. Däremot indikerade både skärvstenskoncentrationer i matjorden och mörkare partier i ytan att delar av boplatser blivit sönderplöjda. I hålvägen kunde konstateras varviga lager ned mot botten och att vägen haft en skålad form. Förmodligen en rid- och gångväg. Inga fynd.
Vid förundersökningen banades ytor av vid de påträffade lämningarna. Endast ett fåtal ytterligare anläggningar påträffades. Alla lämningar dokumenterades, undersöktes och togs bort. Lämningarna representerar dels aktiviteter som utförts vid gravfältet

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2051

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings kommun arbetar med upprättande av detaljplan för ett drygt 250 000 m2 stort område väster och nordväst om Manstorp, Linghem, Törnevalla socken, Linköpings kommun. Med anledning av detta har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, följt av en förundersökning. Vid utredningstillfället påträffades förhistoriska lämningar på två platser, dels alldeles söder om gravfältet RAÄ 32 och dels i områdets västra del. Övriga utredningsområden innehöll inga förhistoriska lämningar. Däremot indikerade både skärvstenskoncentrationer i matjorden och mörkare partier i ytan att delar av boplatser blivit sönderplöjda. I hålvägen kunde konstateras varviga lager ned mot botten och att vägen haft en skålad form. Förmodligen en rid- och gångväg. Inga fynd.
Vid förundersökningen banades ytor av vid de påträffade lämningarna. Endast ett fåtal ytterligare anläggningar påträffades. Alla lämningar dokumenterades, undersöktes och togs bort. Lämningarna representerar dels aktiviteter som utförts vid gravfältet

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Törnevalla socken, Vårdsberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vårdberg/Törnevalla, Gällstad 1:78, Himna 11:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Gällstad-Himna

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Gällstad-Himna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001780">https://doi.org/10.5878/001780</a>

Intrasisprojekt

AO2004141

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-17547-04

Producents dnr för projektet

422-4146-2004

ProjektID

p504020

RAÄ-nr

Vårdsberg 279:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05 — 2004-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Gällstad-Himna

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Gällstad-Himna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001656">https://doi.org/10.5878/001656</a>

Intrasisprojekt

200430

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5757-2004

Producents dnr för projektet

421-1435-2004

ProjektID

p504034

RAÄ-nr

Vårdsberg 279:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09 — 2004-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07