GIS-material för arkeologiskt projekt: Ramshäll

SND-ID: SND 2057

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför uppförandet av ett nytt stjärnhus för bostäder har Riksantikvarieämbetet UV Öst undersökt delar av ett boplatsområde invid en känd skålgropshäll, RAÄ 188 vid Ramshäll i Linköpings stad. Området visade sig rymma lämningar efter två tidsperioder; dels lämningar från neolitikum samt från övergången yngre bronsålder till äldre järnålder. Bland lämningarna från neolitikum dokumenterades ett rektangulärt långhus samt en mycket fyndrik grop med ornerad keramik. Från slutet av bronsålder härrör ett ofullständigt långhus samt flera distinkta härdar och kokgropar. Efter utförda undersökningar anser UV Öst i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för de planerade exploateringarna. Fornlämningsområdet är emellertid inte begränsat till den exploaterade ytan utan fortsätter utanför denna, vilket innebär att dess totala utbredning ännu inte är känd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den huvudsakliga målsättningen var att tolka, dokumentera och datera förekommande bebyggelseskede

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Ramshäll 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Ramshäll

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 2.1

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ramshäll. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001786

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre bronsålder – Äldre järnålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Intrasisprojekt

AO2005035

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4049-05

Producents dnr för projektet

423-1171-2005

ProjektID

p505004

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07