GIS-material för arkeologiskt projekt: Ramshäll

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför uppförandet av ett nytt stjärnhus för bostäder har Riksantikvarieämbetet UV Öst undersökt delar av ett boplatsområde invid en känd skålgropshäll, RAÄ 188 vid Ramshäll i Linköpings stad. Området visade sig rymma lämningar efter två tidsperioder; dels lämningar från neolitikum samt från övergången yngre bronsålder till äldre järnålder. Bland lämningarna från neolitikum dokumenterades ett rektangulärt långhus samt en mycket fyndrik grop med ornerad keramik. Från slutet av bronsålder härrör ett ofullständigt långhus samt flera distinkta härdar och kokgropar. Efter utförda undersökningar anser UV Öst i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för de planerade exploateringarna. Fornlämningsområdet är emellertid inte begränsat till den exploaterade ytan utan fortsätter utanför denna, vilket innebär att dess totala utbredning ännu inte är känd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den huvudsakliga målsättningen var att tolka, dokumentera och datera förekommande bebyggelseskede

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2057

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför uppförandet av ett nytt stjärnhus för bostäder har Riksantikvarieämbetet UV Öst undersökt delar av ett boplatsområde invid en känd skålgropshäll, RAÄ 188 vid Ramshäll i Linköpings stad. Området visade sig rymma lämningar efter två tidsperioder; dels lämningar från neolitikum samt från övergången yngre bronsålder till äldre järnålder. Bland lämningarna från neolitikum dokumenterades ett rektangulärt långhus samt en mycket fyndrik grop med ornerad keramik. Från slutet av bronsålder härrör ett ofullständigt långhus samt flera distinkta härdar och kokgropar. Efter utförda undersökningar anser UV Öst i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för de planerade exploateringarna. Fornlämningsområdet är emellertid inte begränsat till den exploaterade ytan utan fortsätter utanför denna, vilket innebär att dess totala utbredning ännu inte är känd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den huvudsakliga målsättningen var att tolka, dokumentera och datera förekommande bebyggelseskede

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Ramshäll 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 2.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001786

Version 2.0:

2012-12-11 doi:10.5878/001441

Version 1.0:

2012-10-01 doi:10.5878/001440

Ladda ner data:

Ramshäll

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ramshäll. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001786

Intrasisprojekt:

AO2005035

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4049-05

Producents dnr för projektet:

423-1171-2005

ProjektID:

p505004

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer med innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre bronsålder — Äldre järnålder

Yngre stenåldern/Neolitikum

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07