GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabel vid Godegårds kyrka

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll intill Godegårds kyrka, Godegårds socken, Motala kommun. Anledningen var schaktning för elkabel mellan den gamla och den nya kyrkogården. I schaktväggen syntes på vissa ställen under grusvägens bärlager ett tjockt gråbrunt lager, sannolikt resterna av ett äldre odlingslager eller en äldre markhorisont. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se om fornlämningar berördes i samband med schaktning för elkabel och att i möjligaste mån undvika att fast fornlämning skadades.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2064

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll intill Godegårds kyrka, Godegårds socken, Motala kommun. Anledningen var schaktning för elkabel mellan den gamla och den nya kyrkogården. I schaktväggen syntes på vissa ställen under grusvägens bärlager ett tjockt gråbrunt lager, sannolikt resterna av ett äldre odlingslager eller en äldre markhorisont. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se om fornlämningar berördes i samband med schaktning för elkabel och att i möjligaste mån undvika att fast fornlämning skadades.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Godegård socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Godegårds sn, Godegårds kyrka

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Elkabel vid Godegårds kyrka

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Elkabel vid Godegårds kyrka</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001795">https://doi.org/10.5878/001795</a>

Intrasisprojekt

AO2005077

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9441-05

Producents dnr för projektet

421-2436-2005

ProjektID

p505011

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12