GIS-material för arkeologiskt projekt: Elkabel vid Godegårds kyrka

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll intill Godegårds kyrka, Godegårds socken, Motala kommun. Anledningen var schaktning för elkabel mellan den gamla och den nya kyrkogården. I schaktväggen syntes på vissa ställen under grusvägens bärlager ett tjockt gråbrunt lager, sannolikt resterna av ett äldre odlingslager eller en äldre markhorisont. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se om fornlämningar berördes i samband med schaktning för elkabel och att i möjligaste mån undvika att fast fornlämning skadades.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2064

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll intill Godegårds kyrka, Godegårds socken, Motala kommun. Anledningen var schaktning för elkabel mellan den gamla och den nya kyrkogården. I schaktväggen syntes på vissa ställen under grusvägens bärlager ett tjockt gråbrunt lager, sannolikt resterna av ett äldre odlingslager eller en äldre markhorisont. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se om fornlämningar berördes i samband med schaktning för elkabel och att i möjligaste mån undvika att fast fornlämning skadades.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Godegård socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Godegårds sn, Godegårds kyrka

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-10 doi:10.5878/001795

Version 1.0:

2012-10-01 doi:10.5878/001259

Ladda ner data:

Elkabel vid Godegårds kyrka

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Elkabel vid Godegårds kyrka. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001795

Intrasisprojekt:

AO2005077

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9441-05

Producents dnr för projektet:

421-2436-2005

ProjektID:

p505011

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12