GIS-material för arkeologiskt projekt: En väg i Hackefors

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Ett område inom Hackefors 5:1 är föremål för detaljplaneläggning i Landeryds socken, Linköpings kommun. Under den arkeologiska utredningen, etapp 2, påträffades inom område 1-3 inga fornlämningar medan det inom område 4 påträffades rester efter en väg och en stenpackning som eventuellt utgjort en gårdsplan. Vägen bör vara anlagd innan 1692 då den är markerad på en karta från detta år. Inom område 1-3 föreslås ingen vidare åtgärd medan det föreslås en förundersökning för område 4.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att undersöka om det fanns fornlämningar som inte var synliga ovan mark inom de aktuella ytorna.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2065

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Ett område inom Hackefors 5:1 är föremål för detaljplaneläggning i Landeryds socken, Linköpings kommun. Under den arkeologiska utredningen, etapp 2, påträffades inom område 1-3 inga fornlämningar medan det inom område 4 påträffades rester efter en väg och en stenpackning som eventuellt utgjort en gårdsplan. Vägen bör vara anlagd innan 1692 då den är markerad på en karta från detta år. Inom område 1-3 föreslås ingen vidare åtgärd medan det föreslås en förundersökning för område 4.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att undersöka om det fanns fornlämningar som inte var synliga ovan mark inom de aktuella ytorna.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd, Hackefors 5:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför detaljplanering inom Hackefors 5:1

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför detaljplanering inom Hackefors 5:1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001796">https://doi.org/10.5878/001796</a>

Intrasisprojekt

AO2005072

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8900-05

Producents dnr för projektet

421-2333-2005

ProjektID

p505012

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12