GIS-material för arkeologiskt projekt: Öster om Trädgårdstorp

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad schaktning för spillvattenledning till mottagningsstation och skyttecentrum genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i april 2005. Området ligger drygt 100 m öster om den mesolitiska boplatsen RAÄ 126-128, Kärna sn. Inga fornlämningar hittades och de planerade markarbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2066

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad schaktning för spillvattenledning till mottagningsstation och skyttecentrum genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i april 2005. Området ligger drygt 100 m öster om den mesolitiska boplatsen RAÄ 126-128, Kärna sn. Inga fornlämningar hittades och de planerade markarbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ryd, Trädgårdstorp

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför anläggande av spillvattenledning mellan Malmslättsvägen och Rydsvägen

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför anläggande av spillvattenledning mellan Malmslättsvägen och Rydsvägen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001799">https://doi.org/10.5878/001799</a>

Intrasisprojekt

AO200496

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10385-05

Producents dnr för projektet

424-2629-2004

ProjektID

p505013

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12