GIS-material för arkeologiskt projekt: Öster om Trädgårdstorp

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad schaktning för spillvattenledning till mottagningsstation och skyttecentrum genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i april 2005. Området ligger drygt 100 m öster om den mesolitiska boplatsen RAÄ 126-128, Kärna sn. Inga fornlämningar hittades och de planerade markarbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2066

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför planerad schaktning för spillvattenledning till mottagningsstation och skyttecentrum genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i april 2005. Området ligger drygt 100 m öster om den mesolitiska boplatsen RAÄ 126-128, Kärna sn. Inga fornlämningar hittades och de planerade markarbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Ryd, Trädgårdstorp

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001799

Version 1.0:

2012-10-01 doi:10.5878/001257

Ladda ner data:

Inför anläggande av spillvattenledning mellan Malmslättsvägen och Rydsvägen

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför anläggande av spillvattenledning mellan Malmslättsvägen och Rydsvägen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001799

Intrasisprojekt:

AO200496

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10385-05

Producents dnr för projektet:

424-2629-2004

ProjektID:

p505013

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12