GIS-material för arkeologiskt projekt: En långvarig boplats i Veta

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde 2004-2005 arkeologiska undersökningar inom fastigheten Veta 5:5, Veta socken, Mantorp, Mjölby kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av att Mjölby kommun planerade för ny villabebyggelse. Utredningsgrävning och förundersökning utfördes 2004 och konstaterade ett omfattande boplatsområde. Det totala exploateringsområdet uppgick till ungefär 50 000 m2 och cirka 8700 m2 banades av vid slutundersökningen som utfördes 2005. Ytterligare något hundratal kvadratmeter undersöktes vid utredningsgrävningen och förundersökningen. Tre boplatsområden undersöktes. Inom område A påträffades ett treskeppigt långhus från yngre romersk järnålder samt aktivitetsytor med härdar och gropar. För Östergötlands del var detta hus ovanligt intakt och hade såväl takbärande stolphål som väggarnas stolphål bevarade. Inom område B påträffades minst fyra hus; ett treskeppigt långhus samt ytterligare ett par något diffusa hus från romersk järnålder. Ett av husen var en mesulakonstruktion från neolitisk s

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2068

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde 2004-2005 arkeologiska undersökningar inom fastigheten Veta 5:5, Veta socken, Mantorp, Mjölby kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av att Mjölby kommun planerade för ny villabebyggelse. Utredningsgrävning och förundersökning utfördes 2004 och konstaterade ett omfattande boplatsområde. Det totala exploateringsområdet uppgick till ungefär 50 000 m2 och cirka 8700 m2 banades av vid slutundersökningen som utfördes 2005. Ytterligare något hundratal kvadratmeter undersöktes vid utredningsgrävningen och förundersökningen. Tre boplatsområden undersöktes. Inom område A påträffades ett treskeppigt långhus från yngre romersk järnålder samt aktivitetsytor med härdar och gropar. För Östergötlands del var detta hus ovanligt intakt och hade såväl takbärande stolphål som väggarnas stolphål bevarade. Inom område B påträffades minst fyra hus; ett treskeppigt långhus samt ytterligare ett par något diffusa hus från romersk järnålder. Ett av husen var en mesulakonstruktion från neolitisk s

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Veta socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Veta, Veta 5:5

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001801

Version 1.0:

2012-10-01 doi:10.5878/001256

Ladda ner data:

Inför nyplanerade villatomter i Mantorps västra utkant

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Inför nyplanerade villatomter i Mantorps västra utkant. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001801

Intrasisprojekt:

AO2004135

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-17358-04

Producents dnr för projektet:

423-4074-2004

ProjektID:

p505015

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04 — 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Yngre stenåldern/Neolitikum — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12