GIS-material för arkeologiskt projekt: En medeltida kolningsgrop vid Grebo Prästgård

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inom UV 4:1, Grebo socken, Åtvidabergs kommun. I samband med denna har också en avgränsning av UV 4:2 gjorts. Anledningen var planer på att bygga villor i området. Från en tidigare arkeologisk utredning var ett flertal fornlämningar i närområdet kända. Med anledning av att exploatören har utvidgat sitt planområde tillkom ett område som inte tidigare undersökts arkeologiskt. Det nytillkomna området, Melskog 1:1, visade sig innehålla ett boplatsområde. Inom UV 4:1 förundersöktes en kolningsgrop som daterades till 1290-1410 e Kr. Hela området har utgjort ett järnhantverksområde som dock bedöms så pass förstört av moderna ingrepp att ytterligare antikvarisk åtgärd inte föreslås. I utkanten av UV 4:2, ett område med överplöjda gravar, genomfördes sökschaktsgrävning för att avgränsa fornlämningen mot syd och väst. I övrigt kvarligger dock fornlämningen. Lämningarna inom Melskog 1:1 utgörs av såväl urlakade anläggningar, tydliga härdgropar

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2070

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inom UV 4:1, Grebo socken, Åtvidabergs kommun. I samband med denna har också en avgränsning av UV 4:2 gjorts. Anledningen var planer på att bygga villor i området. Från en tidigare arkeologisk utredning var ett flertal fornlämningar i närområdet kända. Med anledning av att exploatören har utvidgat sitt planområde tillkom ett område som inte tidigare undersökts arkeologiskt. Det nytillkomna området, Melskog 1:1, visade sig innehålla ett boplatsområde. Inom UV 4:1 förundersöktes en kolningsgrop som daterades till 1290-1410 e Kr. Hela området har utgjort ett järnhantverksområde som dock bedöms så pass förstört av moderna ingrepp att ytterligare antikvarisk åtgärd inte föreslås. I utkanten av UV 4:2, ett område med överplöjda gravar, genomfördes sökschaktsgrävning för att avgränsa fornlämningen mot syd och väst. I övrigt kvarligger dock fornlämningen. Lämningarna inom Melskog 1:1 utgörs av såväl urlakade anläggningar, tydliga härdgropar

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Högmedeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Åtvidaberg kommun, Grebo socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Grebo, Grebo prästgård

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001803

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001263

Ladda ner data:

Villabygge i anslutning till Grebo Prästgård

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Villabygge i anslutning till Grebo Prästgård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001803">https://doi.org/10.5878/001803</a>

Intrasisprojekt:

AO2004137

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-18136-04

Länsstyrelsens dnr för projektet:

jfr 431-9535-04, 431-8163-06

Producents dnr för projektet:

422-1968-2006

Producents dnr för projektet:

422-4216-2004

ProjektID:

p505017

RAÄ-nr:

Grebo 220

RAÄ-nr:

Grebo 219

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Högmedeltid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-12