GIS-material för arkeologiskt projekt: Hulterstad egendom

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Hulterstad egendom, med anledning av en planerad väg. Vägen sträcker sig genom ett lämpligt boplatsläge och i närheten av en fornborg. Vid sökschaktsgrävning påträffades inga fynd eller anläggningar. UV Öst föreslår att inga ytterligare antikvariska åtgärder behövs.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var dels att begränsa fornlämningsområdet tillhörande fornborgen RAÄ 173. Dels var syftet att konstatera om det finns förhistoriska boplatslämningar på höjdpartiet väster om fornborgen. Om lämningar framkom skulle dessas art och intensitet konstateras och om möjligt dateras.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2073

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Hulterstad egendom, med anledning av en planerad väg. Vägen sträcker sig genom ett lämpligt boplatsläge och i närheten av en fornborg. Vid sökschaktsgrävning påträffades inga fynd eller anläggningar. UV Öst föreslår att inga ytterligare antikvariska åtgärder behövs.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var dels att begränsa fornlämningsområdet tillhörande fornborgen RAÄ 173. Dels var syftet att konstatera om det finns förhistoriska boplatslämningar på höjdpartiet väster om fornborgen. Om lämningar framkom skulle dessas art och intensitet konstateras och om möjligt dateras.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby stad, Hulterstad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001806

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001265

Ladda ner data:

Ny väg inom Hulterstad egendom

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ny väg inom Hulterstad egendom. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001806

Intrasisprojekt:

AO2005036

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4609-05

Producents dnr för projektet:

422-1209-2005

ProjektID:

p505020

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-13