GIS-material för arkeologiskt projekt: Hulterstad egendom

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Hulterstad egendom, med anledning av en planerad väg. Vägen sträcker sig genom ett lämpligt boplatsläge och i närheten av en fornborg. Vid sökschaktsgrävning påträffades inga fynd eller anläggningar. UV Öst föreslår att inga ytterligare antikvariska åtgärder behövs.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var dels att begränsa fornlämningsområdet tillhörande fornborgen RAÄ 173. Dels var syftet att konstatera om det finns förhistoriska boplatslämningar på höjdpartiet väster om fornborgen. Om lämningar framkom skulle dessas art och intensitet konstateras och om möjligt dateras.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2073

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inom Hulterstad egendom, med anledning av en planerad väg. Vägen sträcker sig genom ett lämpligt boplatsläge och i närheten av en fornborg. Vid sökschaktsgrävning påträffades inga fynd eller anläggningar. UV Öst föreslår att inga ytterligare antikvariska åtgärder behövs.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var dels att begränsa fornlämningsområdet tillhörande fornborgen RAÄ 173. Dels var syftet att konstatera om det finns förhistoriska boplatslämningar på höjdpartiet väster om fornborgen. Om lämningar framkom skulle dessas art och intensitet konstateras och om möjligt dateras.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby stad, Hulterstad

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ny väg inom Hulterstad egendom

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ny väg inom Hulterstad egendom</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001806">https://doi.org/10.5878/001806</a>

Intrasisprojekt

AO2005036

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4609-05

Producents dnr för projektet

422-1209-2005

ProjektID

p505020

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-13