GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenåldersfynd inom Kulla 1:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj och juni 2005 genomfört arkeologiska utredningar, etapp 2, samt en arkeologisk förundersökning inom Kulla 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun. Kommunen arbetar med detaljplan i området som vid en tidigare utredning visat sig inrymma en stenåldersboplats samt platsen för en medeltida bytomt (UV 2). UV Öst genomförde utredning inom tre områden (Objekt 1-3) samt förundersökning inom UV 2. Utöver ett flertal spridda lösfynd av stenålderskaraktär i åkerjord inom Objekt 1, påträffades inga förhistoriska eller kulturhistoriskt intressanta anläggningar. Platsen vid Objekt 2 visade sig redan vara bebyggd och UV 2 bedömdes efter avbaning vara förstörd i modern tid. UV Öst föreslår därför inga ytterligare antikvariska åtgärder inom de aktuella områdena.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna var att fastställa om fornlämningar var belägna inom utredningsområdena. Syftet med den arkeologiska förundersökningen va

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2074

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj och juni 2005 genomfört arkeologiska utredningar, etapp 2, samt en arkeologisk förundersökning inom Kulla 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun. Kommunen arbetar med detaljplan i området som vid en tidigare utredning visat sig inrymma en stenåldersboplats samt platsen för en medeltida bytomt (UV 2). UV Öst genomförde utredning inom tre områden (Objekt 1-3) samt förundersökning inom UV 2. Utöver ett flertal spridda lösfynd av stenålderskaraktär i åkerjord inom Objekt 1, påträffades inga förhistoriska eller kulturhistoriskt intressanta anläggningar. Platsen vid Objekt 2 visade sig redan vara bebyggd och UV 2 bedömdes efter avbaning vara förstörd i modern tid. UV Öst föreslår därför inga ytterligare antikvariska åtgärder inom de aktuella områdena.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna var att fastställa om fornlämningar var belägna inom utredningsområdena. Syftet med den arkeologiska förundersökningen va

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokeks, Kulla 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Detaljplansarbete

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Detaljplansarbete</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001807">https://doi.org/10.5878/001807</a>

Intrasisprojekt

AO2005040

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4565-05

Producents dnr för projektet

421-1321-2005

ProjektID

p505021

RAÄ-nr

Krokek 121

Krokek 120

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller shapefiler samt en Access-databas vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05 — 2005-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-13