GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenåldersfynd inom Kulla 1:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj och juni 2005 genomfört arkeologiska utredningar, etapp 2, samt en arkeologisk förundersökning inom Kulla 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun. Kommunen arbetar med detaljplan i området som vid en tidigare utredning visat sig inrymma en stenåldersboplats samt platsen för en medeltida bytomt (UV 2). UV Öst genomförde utredning inom tre områden (Objekt 1-3) samt förundersökning inom UV 2. Utöver ett flertal spridda lösfynd av stenålderskaraktär i åkerjord inom Objekt 1, påträffades inga förhistoriska eller kulturhistoriskt intressanta anläggningar. Platsen vid Objekt 2 visade sig redan vara bebyggd och UV 2 bedömdes efter avbaning vara förstörd i modern tid. UV Öst föreslår därför inga ytterligare antikvariska åtgärder inom de aktuella områdena.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna var att fastställa om fornlämningar var belägna inom utredningsområdena. Syftet med den arkeologiska förundersökningen va

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2074

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj och juni 2005 genomfört arkeologiska utredningar, etapp 2, samt en arkeologisk förundersökning inom Kulla 1:1, Krokeks socken, Norrköpings kommun. Kommunen arbetar med detaljplan i området som vid en tidigare utredning visat sig inrymma en stenåldersboplats samt platsen för en medeltida bytomt (UV 2). UV Öst genomförde utredning inom tre områden (Objekt 1-3) samt förundersökning inom UV 2. Utöver ett flertal spridda lösfynd av stenålderskaraktär i åkerjord inom Objekt 1, påträffades inga förhistoriska eller kulturhistoriskt intressanta anläggningar. Platsen vid Objekt 2 visade sig redan vara bebyggd och UV 2 bedömdes efter avbaning vara förstörd i modern tid. UV Öst föreslår därför inga ytterligare antikvariska åtgärder inom de aktuella områdena.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna var att fastställa om fornlämningar var belägna inom utredningsområdena. Syftet med den arkeologiska förundersökningen va

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokeks, Kulla 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning, Förundersökning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001807

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001266

Ladda ner data:

Detaljplansarbete

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Detaljplansarbete. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001807

Intrasisprojekt:

AO2005040

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4565-05

Producents dnr för projektet:

421-1321-2005

ProjektID:

p505021

RAÄ-nr:

Krokek 121

RAÄ-nr:

Krokek 120

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller shapefiler samt en Access-databas vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05 — 2005-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-13