GIS-material för arkeologiskt projekt: Nybble Golfklubb

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2 vid Nybble Golfklubb, Haddorp, Vikingstad socken, Linköpings kommun. Anledningen var en planerad utbyggnad av golfbanan. Vid förundersökningen avgränsades fornlämningsområdet söder om fornlämningarna RAÄ 196, 215 och 218 då rester av en sönderplöjd boplats hittades. Vid utredningen hittades lämningar från en förhistorisk boplats i ett av områdena. Arbetet utfördes i juni 2005.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökningen var syftet att klargöra art och intensitet av lämningarna sant att begränsa fornlämningens utbredning och om möjligt datera lämningarna. Vid utredningen var syftet att konstatera om det finns fast fornlämning inom de utpekade områdena.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2077

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2 vid Nybble Golfklubb, Haddorp, Vikingstad socken, Linköpings kommun. Anledningen var en planerad utbyggnad av golfbanan. Vid förundersökningen avgränsades fornlämningsområdet söder om fornlämningarna RAÄ 196, 215 och 218 då rester av en sönderplöjd boplats hittades. Vid utredningen hittades lämningar från en förhistorisk boplats i ett av områdena. Arbetet utfördes i juni 2005.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökningen var syftet att klargöra art och intensitet av lämningarna sant att begränsa fornlämningens utbredning och om möjligt datera lämningarna. Vid utredningen var syftet att konstatera om det finns fast fornlämning inom de utpekade områdena.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vikingstad, Haddorp

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001810

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001268

Ladda ner data:

Haddorp

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Haddorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001810

Intrasisprojekt:

AO2005051

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-6277-05

Producents dnr för projektet:

421-1739-2005

ProjektID:

p505025

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-14