GIS-material för arkeologiskt projekt: Nybble Golfklubb

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2 vid Nybble Golfklubb, Haddorp, Vikingstad socken, Linköpings kommun. Anledningen var en planerad utbyggnad av golfbanan. Vid förundersökningen avgränsades fornlämningsområdet söder om fornlämningarna RAÄ 196, 215 och 218 då rester av en sönderplöjd boplats hittades. Vid utredningen hittades lämningar från en förhistorisk boplats i ett av områdena. Arbetet utfördes i juni 2005.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökningen var syftet att klargöra art och intensitet av lämningarna sant att begränsa fornlämningens utbredning och om möjligt datera lämningarna. Vid utredningen var syftet att konstatera om det finns fast fornlämning inom de utpekade områdena.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2077

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk förundersökning och utredning etapp 2 vid Nybble Golfklubb, Haddorp, Vikingstad socken, Linköpings kommun. Anledningen var en planerad utbyggnad av golfbanan. Vid förundersökningen avgränsades fornlämningsområdet söder om fornlämningarna RAÄ 196, 215 och 218 då rester av en sönderplöjd boplats hittades. Vid utredningen hittades lämningar från en förhistorisk boplats i ett av områdena. Arbetet utfördes i juni 2005.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid förundersökningen var syftet att klargöra art och intensitet av lämningarna sant att begränsa fornlämningens utbredning och om möjligt datera lämningarna. Vid utredningen var syftet att konstatera om det finns fast fornlämning inom de utpekade områdena.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vikingstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vikingstad, Haddorp

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Haddorp

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Haddorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001810">https://doi.org/10.5878/001810</a>

Intrasisprojekt

AO2005051

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6277-05

Producents dnr för projektet

421-1739-2005

ProjektID

p505025

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-14