GIS-material för arkeologiskt projekt: Sökschakt i Staby 12:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings kommun har för avsikt att detaljplanera ett område inom Staby 12:1, Rystads socken och med anledning av detta har UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Inom området påträffades inga fornlämningar förutom ett mycket begränsat odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om det förelåg fornlämning som inte var synlig ovan mark inom den aktuella ytan.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2078

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings kommun har för avsikt att detaljplanera ett område inom Staby 12:1, Rystads socken och med anledning av detta har UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Inom området påträffades inga fornlämningar förutom ett mycket begränsat odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om det förelåg fornlämning som inte var synlig ovan mark inom den aktuella ytan.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rystad, Staby 12:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Detaljplanering inom Staby 12:1

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Detaljplanering inom Staby 12:1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001811">https://doi.org/10.5878/001811</a>

Intrasisprojekt

AO2005067

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8240-05

Producents dnr för projektet

421-2272-2005

ProjektID

p505026

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20