GIS-material för arkeologiskt projekt: Sökschakt i Staby 12:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings kommun har för avsikt att detaljplanera ett område inom Staby 12:1, Rystads socken och med anledning av detta har UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Inom området påträffades inga fornlämningar förutom ett mycket begränsat odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om det förelåg fornlämning som inte var synlig ovan mark inom den aktuella ytan.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2078

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Linköpings kommun har för avsikt att detaljplanera ett område inom Staby 12:1, Rystads socken och med anledning av detta har UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Inom området påträffades inga fornlämningar förutom ett mycket begränsat odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om det förelåg fornlämning som inte var synlig ovan mark inom den aktuella ytan.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Rystad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Rystad, Staby 12:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001811

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001269

Ladda ner data:

Detaljplanering inom Staby 12:1

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Detaljplanering inom Staby 12:1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001811

Intrasisprojekt:

AO2005067

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8240-05

Producents dnr för projektet:

421-2272-2005

ProjektID:

p505026

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20