GIS-material för arkeologiskt projekt: Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under sommaren och hösten 2005 gjort arkeologiska förundersökningar och utredningar, etapp 2, i Gullebo, Mosshult och Broddebo, Gärserums socken, Åtvidabergs kommun. Anledningen är att exploatören företagit en ombyggnation av kraftledningsnätet mellan Åtvidaberg och Broddebo samt till fastigheten Domra i Västerviks kommun. I området för kabelsträckningen har tidigare två utredningar utförts i samband med inventeringsarbeten för Riksväg 35. Dessa visar bland annat på förekomst av förhistoriska lämningar, såsom gravar, i närheten av de gamla bytomterna Gullebo, Mosshult och Broddebo. Utredningarna pekar dessutom ut ett antal topografiskt lämpliga boplatslägen.
Resultatet visade på ett område med förekomst av förhistoriska boplatslämningar strax norr om Broddebo by. Den nu aktuella utredningen kunde visa på bland annat förekomst av två härdar samt ett sannolikt nerodlat boplatslager. UV Öst föreslår inga vidare åtgärder då det aktuella ledningsschaktet kunde dras på sådant sätt att de lämnin

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2079

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under sommaren och hösten 2005 gjort arkeologiska förundersökningar och utredningar, etapp 2, i Gullebo, Mosshult och Broddebo, Gärserums socken, Åtvidabergs kommun. Anledningen är att exploatören företagit en ombyggnation av kraftledningsnätet mellan Åtvidaberg och Broddebo samt till fastigheten Domra i Västerviks kommun. I området för kabelsträckningen har tidigare två utredningar utförts i samband med inventeringsarbeten för Riksväg 35. Dessa visar bland annat på förekomst av förhistoriska lämningar, såsom gravar, i närheten av de gamla bytomterna Gullebo, Mosshult och Broddebo. Utredningarna pekar dessutom ut ett antal topografiskt lämpliga boplatslägen.
Resultatet visade på ett område med förekomst av förhistoriska boplatslämningar strax norr om Broddebo by. Den nu aktuella utredningen kunde visa på bland annat förekomst av två härdar samt ett sannolikt nerodlat boplatslager. UV Öst föreslår inga vidare åtgärder då det aktuella ledningsschaktet kunde dras på sådant sätt att de lämnin

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Åtvidaberg kommun, Västervik kommun, Dalhem socken, Gärdserum socken, Åtvid socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mosshult mfl, sydöstra Åtvidaberg

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001812

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001137

Ladda ner data:

Dataset 1

Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001812">https://doi.org/10.5878/001812</a>

Intrasisprojekt:

AO2005068

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8458-05

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-12217-05

Producents dnr för projektet:

421-2293-2005

Producents dnr för projektet:

421-3120-2005

ProjektID:

p505027

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-08 — 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001813

Version 1.0:

2012-10-03 doi:10.5878/001270

Ladda ner data:

Dataset 2

Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Förhistoriska boplatslämningar längs en starkströmskabel i sydöstra Åtvidaberg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001813">https://doi.org/10.5878/001813</a>

Intrasisprojekt:

AO2005107

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8458-05

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-12217-05

Producents dnr för projektet:

421-2293-2005

Producents dnr för projektet:

421-3120-2005

ProjektID:

p505039

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-08 — 2005-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20