GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarteret Målaren m fl

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inför detaljplanearbete inom Kvarteret Målaren m.fl., Skänninge stad och socken, Mjölby kommun. Inom den ca 110 000 m2 stora ytan påträffades tre säkra och nio osäkra anläggningar. UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning finns i det aktuella området.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2080

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inför detaljplanearbete inom Kvarteret Målaren m.fl., Skänninge stad och socken, Mjölby kommun. Inom den ca 110 000 m2 stora ytan påträffades tre säkra och nio osäkra anläggningar. UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning finns i det aktuella området.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge, Kv Målaren

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Kvarteret Målaren m fl

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kvarteret Målaren m fl</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001814">https://doi.org/10.5878/001814</a>

Intrasisprojekt

AO2005065

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-8378-05

Producents dnr för projektet

422-2208-2005

ProjektID

p505028

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20