GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarteret Målaren m fl

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inför detaljplanearbete inom Kvarteret Målaren m.fl., Skänninge stad och socken, Mjölby kommun. Inom den ca 110 000 m2 stora ytan påträffades tre säkra och nio osäkra anläggningar. UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning finns i det aktuella området.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2080

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inför detaljplanearbete inom Kvarteret Målaren m.fl., Skänninge stad och socken, Mjölby kommun. Inom den ca 110 000 m2 stora ytan påträffades tre säkra och nio osäkra anläggningar. UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om fast fornlämning finns i det aktuella området.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Skänninge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Skänninge, Kv Målaren

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001814

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001138

Ladda ner data:

Kvarteret Målaren m fl

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kvarteret Målaren m fl. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001814

Intrasisprojekt:

AO2005065

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-8378-05

Producents dnr för projektet:

422-2208-2005

ProjektID:

p505028

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20