GIS-material för arkeologiskt projekt: Tomt i Stora Aska by

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning i Stora Aska by, Slaka socken, Linköpings kommun. Anledningen var planerat uppförande av enbostadshus. Vid förundersökningen hittades inga anläggningar eller fynd som kunde dateras till medeltid eller förhistorisk tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om det fanns fasta fornlämningar på det aktuella höjdpartiet och att hitta en plats för det planerade huset som gör så lite ingrepp som möjligt på eventuella fornlämningar. Förundersökningen hade även som målsättning att fastställa omfattning och karaktär för äldre lämningar och om möjligt datera dessa.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2081

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning i Stora Aska by, Slaka socken, Linköpings kommun. Anledningen var planerat uppförande av enbostadshus. Vid förundersökningen hittades inga anläggningar eller fynd som kunde dateras till medeltid eller förhistorisk tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om det fanns fasta fornlämningar på det aktuella höjdpartiet och att hitta en plats för det planerade huset som gör så lite ingrepp som möjligt på eventuella fornlämningar. Förundersökningen hade även som målsättning att fastställa omfattning och karaktär för äldre lämningar och om möjligt datera dessa.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Stora Aska by

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Tomt i Stora Aska by

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Tomt i Stora Aska by</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001815">https://doi.org/10.5878/001815</a>

Intrasisprojekt

AO2005070

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-3204-05

Producents dnr för projektet

422-959-2005

ProjektID

p505029

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20