GIS-material för arkeologiskt projekt: Tomt i Stora Aska by

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning i Stora Aska by, Slaka socken, Linköpings kommun. Anledningen var planerat uppförande av enbostadshus. Vid förundersökningen hittades inga anläggningar eller fynd som kunde dateras till medeltid eller förhistorisk tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om det fanns fasta fornlämningar på det aktuella höjdpartiet och att hitta en plats för det planerade huset som gör så lite ingrepp som möjligt på eventuella fornlämningar. Förundersökningen hade även som målsättning att fastställa omfattning och karaktär för äldre lämningar och om möjligt datera dessa.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2081

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk förundersökning i Stora Aska by, Slaka socken, Linköpings kommun. Anledningen var planerat uppförande av enbostadshus. Vid förundersökningen hittades inga anläggningar eller fynd som kunde dateras till medeltid eller förhistorisk tid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att konstatera om det fanns fasta fornlämningar på det aktuella höjdpartiet och att hitta en plats för det planerade huset som gör så lite ingrepp som möjligt på eventuella fornlämningar. Förundersökningen hade även som målsättning att fastställa omfattning och karaktär för äldre lämningar och om möjligt datera dessa.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Slaka socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Slaka, Stora Aska by

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001815

Version 1.0:

2012-10-03 doi:10.5878/001271

Ladda ner data:

Tomt i Stora Aska by

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Tomt i Stora Aska by</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001815">https://doi.org/10.5878/001815</a>

Intrasisprojekt:

AO2005070

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-3204-05

Producents dnr för projektet:

422-959-2005

ProjektID:

p505029

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20