GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett flatmarksgravfält i Agetomta

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledningen av en husbyggnation inom fastigheten Agetomta 2:3, Styrstads socken, Norrköpings kommun, utfördes en arkeologisk undersökning under hösten 2005. Vid denna påträffades ett flatmarksgravfält från äldre romersk järnålder. Ett flertal brandgravar vilka innehöll sot, kol och brända ben liksom keramik och resterna efter hartstätning framkom. Arkeologisk slutundersökning bör därför ske innan eventuell exploatering av området.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma utbredning, art och ålder av fornlämningsområdet tillhörande RAÄ 6, 7 och 133.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2083

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledningen av en husbyggnation inom fastigheten Agetomta 2:3, Styrstads socken, Norrköpings kommun, utfördes en arkeologisk undersökning under hösten 2005. Vid denna påträffades ett flatmarksgravfält från äldre romersk järnålder. Ett flertal brandgravar vilka innehöll sot, kol och brända ben liksom keramik och resterna efter hartstätning framkom. Arkeologisk slutundersökning bör därför ske innan eventuell exploatering av området.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma utbredning, art och ålder av fornlämningsområdet tillhörande RAÄ 6, 7 och 133.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styrstad, Agetomta 2:3

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001817

Version 1.0:

2012-10-03 doi:10.5878/001273

Ladda ner data:

Agetomta

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Agetomta</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001817">https://doi.org/10.5878/001817</a>

Intrasisprojekt:

AO2005097

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-11443-05

Producents dnr för projektet:

422-2993-2005

ProjektID:

p505031

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Romersk järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20