GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett flatmarksgravfält i Agetomta

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledningen av en husbyggnation inom fastigheten Agetomta 2:3, Styrstads socken, Norrköpings kommun, utfördes en arkeologisk undersökning under hösten 2005. Vid denna påträffades ett flatmarksgravfält från äldre romersk järnålder. Ett flertal brandgravar vilka innehöll sot, kol och brända ben liksom keramik och resterna efter hartstätning framkom. Arkeologisk slutundersökning bör därför ske innan eventuell exploatering av området.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma utbredning, art och ålder av fornlämningsområdet tillhörande RAÄ 6, 7 och 133.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2083

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledningen av en husbyggnation inom fastigheten Agetomta 2:3, Styrstads socken, Norrköpings kommun, utfördes en arkeologisk undersökning under hösten 2005. Vid denna påträffades ett flatmarksgravfält från äldre romersk järnålder. Ett flertal brandgravar vilka innehöll sot, kol och brända ben liksom keramik och resterna efter hartstätning framkom. Arkeologisk slutundersökning bör därför ske innan eventuell exploatering av området.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningen var att bedöma utbredning, art och ålder av fornlämningsområdet tillhörande RAÄ 6, 7 och 133.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Styrstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Styrstad, Agetomta 2:3

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Agetomta

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Agetomta</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001817">https://doi.org/10.5878/001817</a>

Intrasisprojekt

AO2005097

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11443-05

Producents dnr för projektet

422-2993-2005

ProjektID

p505031

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Romersk järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20