GIS-material för arkeologiskt projekt: Ullstämma 5:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Ullstämma 5:1 då Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan och detaljplan för ett område i anslutning till Ullstämma gård söder om Linköping. I utredning ingick även en kulturhistorisk bedömning inför en planerad väg som är tänk att korsa Ullstämmas historiska bytomt. 17 objekt valdes ut för arkeologisk utredning. Inom sju av objekten påträffades tidigare okända fornlämningar i form av boplatser samt stora ytor med odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll tidigare okända fornlämningar samt om möjligt karaktärisera och tidsbestämma anläggningar och fynd.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2086

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Ullstämma 5:1 då Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan och detaljplan för ett område i anslutning till Ullstämma gård söder om Linköping. I utredning ingick även en kulturhistorisk bedömning inför en planerad väg som är tänk att korsa Ullstämmas historiska bytomt. 17 objekt valdes ut för arkeologisk utredning. Inom sju av objekten påträffades tidigare okända fornlämningar i form av boplatser samt stora ytor med odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll tidigare okända fornlämningar samt om möjligt karaktärisera och tidsbestämma anläggningar och fynd.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd, Ullstämma 5:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ullstämma

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ullstämma</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001823">https://doi.org/10.5878/001823</a>

Intrasisprojekt

AO2005106

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11997-05

Producents dnr för projektet

421-3059-2005

ProjektID

p505034

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20