GIS-material för arkeologiskt projekt: Ullstämma 5:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Ullstämma 5:1 då Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan och detaljplan för ett område i anslutning till Ullstämma gård söder om Linköping. I utredning ingick även en kulturhistorisk bedömning inför en planerad väg som är tänk att korsa Ullstämmas historiska bytomt. 17 objekt valdes ut för arkeologisk utredning. Inom sju av objekten påträffades tidigare okända fornlämningar i form av boplatser samt stora ytor med odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll tidigare okända fornlämningar samt om möjligt karaktärisera och tidsbestämma anläggningar och fynd.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2086

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Ullstämma 5:1 då Linköpings kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan och detaljplan för ett område i anslutning till Ullstämma gård söder om Linköping. I utredning ingick även en kulturhistorisk bedömning inför en planerad väg som är tänk att korsa Ullstämmas historiska bytomt. 17 objekt valdes ut för arkeologisk utredning. Inom sju av objekten påträffades tidigare okända fornlämningar i form av boplatser samt stora ytor med odlingslager.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om området innehöll tidigare okända fornlämningar samt om möjligt karaktärisera och tidsbestämma anläggningar och fynd.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd, Ullstämma 5:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001823

Version 1.0:

2012-10-03 doi:10.5878/001275

Ladda ner data:

Ullstämma

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ullstämma</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001823">https://doi.org/10.5878/001823</a>

Intrasisprojekt:

AO2005106

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-11997-05

Producents dnr för projektet:

421-3059-2005

ProjektID:

p505034

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20