GIS-material för arkeologiskt projekt: Dike och elkabel invid två stensättningar, RAÄ 78:1 och 2

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under en halv dag undersöktes ett begränsat område invid vägkant strax norr om stensättningarna RAÄ 78:1 och 2 i Borgs socken, Norrköpings kommun. Anledningen var planer på att gräva ned en elkabel samt att anlägga ett dike längs med vägen. Det kunde konstateras att fornlämningen inte sträckte sig ner till det berörda arbetsområdet varför ingen vidare arkeologisk åtgärd föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökning var att begränsa fornlämningsområdet till stensättningarna RAÄ 78:1 och 2. Om fornlämning påträffades skulle denna undersökas och dokumenteras innan anläggningsarbetena kunde fortskrida.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2087

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under en halv dag undersöktes ett begränsat område invid vägkant strax norr om stensättningarna RAÄ 78:1 och 2 i Borgs socken, Norrköpings kommun. Anledningen var planer på att gräva ned en elkabel samt att anlägga ett dike längs med vägen. Det kunde konstateras att fornlämningen inte sträckte sig ner till det berörda arbetsområdet varför ingen vidare arkeologisk åtgärd föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökning var att begränsa fornlämningsområdet till stensättningarna RAÄ 78:1 och 2. Om fornlämning påträffades skulle denna undersökas och dokumenteras innan anläggningsarbetena kunde fortskrida.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Borg

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dike och elkabel invid två stensättningar

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Dike och elkabel invid två stensättningar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001824">https://doi.org/10.5878/001824</a>

Intrasisprojekt

AO2005115

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-14394-05

Producents dnr för projektet

422-3659-2005

ProjektID

p505035

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20