GIS-material för arkeologiskt projekt: Dike och elkabel invid två stensättningar, RAÄ 78:1 och 2

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under en halv dag undersöktes ett begränsat område invid vägkant strax norr om stensättningarna RAÄ 78:1 och 2 i Borgs socken, Norrköpings kommun. Anledningen var planer på att gräva ned en elkabel samt att anlägga ett dike längs med vägen. Det kunde konstateras att fornlämningen inte sträckte sig ner till det berörda arbetsområdet varför ingen vidare arkeologisk åtgärd föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökning var att begränsa fornlämningsområdet till stensättningarna RAÄ 78:1 och 2. Om fornlämning påträffades skulle denna undersökas och dokumenteras innan anläggningsarbetena kunde fortskrida.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2087

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under en halv dag undersöktes ett begränsat område invid vägkant strax norr om stensättningarna RAÄ 78:1 och 2 i Borgs socken, Norrköpings kommun. Anledningen var planer på att gräva ned en elkabel samt att anlägga ett dike längs med vägen. Det kunde konstateras att fornlämningen inte sträckte sig ner till det berörda arbetsområdet varför ingen vidare arkeologisk åtgärd föreslås.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökning var att begränsa fornlämningsområdet till stensättningarna RAÄ 78:1 och 2. Om fornlämning påträffades skulle denna undersökas och dokumenteras innan anläggningsarbetena kunde fortskrida.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Borg

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001824

Version 1.0:

2012-10-03 doi:10.5878/001276

Ladda ner data:

Dike och elkabel invid två stensättningar

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Dike och elkabel invid två stensättningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001824

Intrasisprojekt:

AO2005115

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-14394-05

Producents dnr för projektet:

422-3659-2005

ProjektID:

p505035

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20