GIS-material för arkeologiskt projekt: Sockenmarken 4:1 m fl

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning etapp 2 utfördes under hösten 2005 inom ett detaljplaneområde i Ljungsbros utkant. Inga arkeologiskt intressanta fynd eller anläggningar noterades. Endast enstaka, recenta föremål påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att undersöka om det inom misstänkta fornlämningsområden finns fornlämningar eller inte. Om det finns fornlämningar ska om möjligt fornlämningsfria delar kunna anvisas för exploateringen.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2089

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning etapp 2 utfördes under hösten 2005 inom ett detaljplaneområde i Ljungsbros utkant. Inga arkeologiskt intressanta fynd eller anläggningar noterades. Endast enstaka, recenta föremål påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att undersöka om det inom misstänkta fornlämningsområden finns fornlämningar eller inte. Om det finns fornlämningar ska om möjligt fornlämningsfria delar kunna anvisas för exploateringen.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta kloster, Sockenmarken 4:1 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Sockenmarken

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Sockenmarken</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001826">https://doi.org/10.5878/001826</a>

Intrasisprojekt

AO2005128

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-13414-05

Producents dnr för projektet

421-3486-2005

ProjektID

p505037

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20