GIS-material för arkeologiskt projekt: Sockenmarken 4:1 m fl

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning etapp 2 utfördes under hösten 2005 inom ett detaljplaneområde i Ljungsbros utkant. Inga arkeologiskt intressanta fynd eller anläggningar noterades. Endast enstaka, recenta föremål påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att undersöka om det inom misstänkta fornlämningsområden finns fornlämningar eller inte. Om det finns fornlämningar ska om möjligt fornlämningsfria delar kunna anvisas för exploateringen.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2089

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En arkeologisk utredning etapp 2 utfördes under hösten 2005 inom ett detaljplaneområde i Ljungsbros utkant. Inga arkeologiskt intressanta fynd eller anläggningar noterades. Endast enstaka, recenta föremål påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att undersöka om det inom misstänkta fornlämningsområden finns fornlämningar eller inte. Om det finns fornlämningar ska om möjligt fornlämningsfria delar kunna anvisas för exploateringen.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta kloster, Sockenmarken 4:1 m fl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001826

Version 1.0:

2012-10-03 doi:10.5878/001277

Ladda ner data:

Sockenmarken

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Sockenmarken. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001826

Intrasisprojekt:

AO2005128

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-13414-05

Producents dnr för projektet:

421-3486-2005

ProjektID:

p505037

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20