GIS-material för arkeologiskt projekt: Klockrikeledningen

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Då stolpbyten för kraftledningar utförs på flera platser i Linköpings kommun utfördes antikvarisk kontroll utmed Klockrikeledningen vid tre stolpbyten i oktober 2008, eftersom risken för att skada fast fornlämning bedömdes vara påtaglig. Invid RAÄ 15, som utgörs av fossil åker, kunde stolpbytet ske utan att fornlämning kom till skada. Inga fornlämningar berördes heller vid de två stolpbytena invid RAÄ 16, som utgörs av en hög och eventuellt även en stensättning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se till att fast fornlämning inte skadades vid stolpbytet för kraftledning.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2090

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Då stolpbyten för kraftledningar utförs på flera platser i Linköpings kommun utfördes antikvarisk kontroll utmed Klockrikeledningen vid tre stolpbyten i oktober 2008, eftersom risken för att skada fast fornlämning bedömdes vara påtaglig. Invid RAÄ 15, som utgörs av fossil åker, kunde stolpbytet ske utan att fornlämning kom till skada. Inga fornlämningar berördes heller vid de två stolpbytena invid RAÄ 16, som utgörs av en hög och eventuellt även en stensättning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se till att fast fornlämning inte skadades vid stolpbytet för kraftledning.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Flistad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Flistad, Kulla/Sollstorp

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001827

Version 1.0:

2012-10-03 doi:10.5878/001278

Ladda ner data:

Kulla, Sollstorp

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kulla, Sollstorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001827">https://doi.org/10.5878/001827</a>

Intrasisprojekt:

AO2006174

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-23270-06

Producents dnr för projektet:

421-4505-2006

ProjektID:

p508011

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20