GIS-material för arkeologiskt projekt: Klockrikeledningen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Då stolpbyten för kraftledningar utförs på flera platser i Linköpings kommun utfördes antikvarisk kontroll utmed Klockrikeledningen vid tre stolpbyten i oktober 2008, eftersom risken för att skada fast fornlämning bedömdes vara påtaglig. Invid RAÄ 15, som utgörs av fossil åker, kunde stolpbytet ske utan att fornlämning kom till skada. Inga fornlämningar berördes heller vid de två stolpbytena invid RAÄ 16, som utgörs av en hög och eventuellt även en stensättning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se till att fast fornlämning inte skadades vid stolpbytet för kraftledning.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2090

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Då stolpbyten för kraftledningar utförs på flera platser i Linköpings kommun utfördes antikvarisk kontroll utmed Klockrikeledningen vid tre stolpbyten i oktober 2008, eftersom risken för att skada fast fornlämning bedömdes vara påtaglig. Invid RAÄ 15, som utgörs av fossil åker, kunde stolpbytet ske utan att fornlämning kom till skada. Inga fornlämningar berördes heller vid de två stolpbytena invid RAÄ 16, som utgörs av en hög och eventuellt även en stensättning.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var att se till att fast fornlämning inte skadades vid stolpbytet för kraftledning.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Flistad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Flistad, Kulla/Sollstorp

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Kulla, Sollstorp

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kulla, Sollstorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001827">https://doi.org/10.5878/001827</a>

Intrasisprojekt

AO2006174

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-23270-06

Producents dnr för projektet

421-4505-2006

ProjektID

p508011

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20