GIS-material för arkeologiskt projekt: Skarphagen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 på grund av att Norrköpings kommun arbetar med att detaljplanera en ny gatuförbindelse inom fastigheterna Skarphagen 1:1 och 1:2, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Inga fornlämningar påträffades vid utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2091

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 på grund av att Norrköpings kommun arbetar med att detaljplanera en ny gatuförbindelse inom fastigheterna Skarphagen 1:1 och 1:2, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Inga fornlämningar påträffades vid utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Kv Skarphagen 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Inför nyplanerad anslutning av bussgata

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför nyplanerad anslutning av bussgata</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001828">https://doi.org/10.5878/001828</a>

Intrasisprojekt

AO2007118

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-26014-07

Producents dnr för projektet

421-4199-2007

ProjektID

p508010

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-01

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20