GIS-material för arkeologiskt projekt: Skarphagen

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 på grund av att Norrköpings kommun arbetar med att detaljplanera en ny gatuförbindelse inom fastigheterna Skarphagen 1:1 och 1:2, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Inga fornlämningar påträffades vid utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2091

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 på grund av att Norrköpings kommun arbetar med att detaljplanera en ny gatuförbindelse inom fastigheterna Skarphagen 1:1 och 1:2, Norrköpings stad och kommun, Östergötland. Inga fornlämningar påträffades vid utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med en arkeologisk utredning etapp 2 är att avgöra om fast fornlämning berörs av det planerade exploateringsarbetet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Norrköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Norrköpings stad, Kv Skarphagen 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför nyplanerad anslutning av bussgata

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför nyplanerad anslutning av bussgata</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001828">https://doi.org/10.5878/001828</a>

Intrasisprojekt

AO2007118

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-26014-07

Producents dnr för projektet

421-4199-2007

ProjektID

p508010

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-01

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20