GIS-material för arkeologiskt projekt: Mesolitisk hyddlämning vid Kv Intellektet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk slutundersökning inom Kv Intellektet 5, inom delar av tidigare Valla koloni­område i Linköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av påbörjad byggnation av nya studentbostäder vid Linköpings universitet. Vid undersökningen dokumenterades en välbevarad hyddlämning från äldre stenålder, daterad till runt 7000 f Kr. Lämningarna kan utgöra del av ett större sammanhängande fornlämnings­område. Hyddan utgjordes av en nedsänkt hyddbotten med kringgärdande stolphål. Centralt i hyddan fanns en härd och en kokgrop nedgrävda under golvnivån. I anslutning till härden tillvaratogs ett mindre fyndmaterial av kvarts vilket även innefattade två redskap. Fynden visar att man inte tillverkat redskap inomhus, utan kvartsen kan istället sättas i samband med vård av trasiga redskap samt en möjlig lagring av råmaterial. Samtliga påträffade lämningar dokumenterades och togs bort i samband med undersök­ningen. Huruvida ytterligare fornlämningar finns i anslutning

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2096

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har genomfört en arkeologisk slutundersökning inom Kv Intellektet 5, inom delar av tidigare Valla koloni­område i Linköpings stad och kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av påbörjad byggnation av nya studentbostäder vid Linköpings universitet. Vid undersökningen dokumenterades en välbevarad hyddlämning från äldre stenålder, daterad till runt 7000 f Kr. Lämningarna kan utgöra del av ett större sammanhängande fornlämnings­område. Hyddan utgjordes av en nedsänkt hyddbotten med kringgärdande stolphål. Centralt i hyddan fanns en härd och en kokgrop nedgrävda under golvnivån. I anslutning till härden tillvaratogs ett mindre fyndmaterial av kvarts vilket även innefattade två redskap. Fynden visar att man inte tillverkat redskap inomhus, utan kvartsen kan istället sättas i samband med vård av trasiga redskap samt en möjlig lagring av råmaterial. Samtliga påträffade lämningar dokumenterades och togs bort i samband med undersök­ningen. Huruvida ytterligare fornlämningar finns i anslutning

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanstenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköping, Kv Intellektet 5

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001833

Version 1.0:

2012-10-04 doi:10.5878/001284

Ladda ner data:

Kv Intellektet

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kv Intellektet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001833

Intrasisprojekt:

AO2006093

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-13062-06

Producents dnr för projektet:

423-2635-2006

ProjektID:

p506005

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanstenålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20