GIS-material för arkeologiskt projekt: Högby prästgård

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I juli 2006 genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i Högby, Mjölby kommun. Anledningen var att Banverket planerar omläggning av den befintliga åkervägen i anslutning till ombyggnaden av järnvägen mellan Motala och Mjölby. Trakten kring Högby är mycket fornlämningstät med bland annat gravfält och ett flertal runstenar. Det finns också lösfynd av stenyxor som visar på aktivitet i området under neolitikum. Vid utredningen som genomfördes 1995 framkom ett kulturlager med bränd lera, skärvsten och träkol i området Vid den nu aktuella förundersökningen påträffades två, eventuellt tre, anläggningar som bedömdes som förhistoriska, ett antal diken, odlingslager samt resterna efter en ladugård som brunnit ned på 1940-talet. Anläggningarna undersöktes och togs bort inom ramen för förundersökningen. RAÄ UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska insatser i ärendet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att bedöma de tidigar

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2098

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I juli 2006 genomförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk förundersökning i Högby, Mjölby kommun. Anledningen var att Banverket planerar omläggning av den befintliga åkervägen i anslutning till ombyggnaden av järnvägen mellan Motala och Mjölby. Trakten kring Högby är mycket fornlämningstät med bland annat gravfält och ett flertal runstenar. Det finns också lösfynd av stenyxor som visar på aktivitet i området under neolitikum. Vid utredningen som genomfördes 1995 framkom ett kulturlager med bränd lera, skärvsten och träkol i området Vid den nu aktuella förundersökningen påträffades två, eventuellt tre, anläggningar som bedömdes som förhistoriska, ett antal diken, odlingslager samt resterna efter en ladugård som brunnit ned på 1940-talet. Anläggningarna undersöktes och togs bort inom ramen för förundersökningen. RAÄ UV Öst föreslår inga ytterligare arkeologiska insatser i ärendet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Målsättningen med förundersökningen var att bedöma de tidigar

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid — Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Högby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Högby, Ödegården/prästgården, Högby

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001835

Version 1.0:

2012-10-04 doi:10.5878/001286

Ladda ner data:

Högby prästgård

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Högby prästgård</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001835">https://doi.org/10.5878/001835</a>

Intrasisprojekt:

AO2006113

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-12954-06

Producents dnr för projektet:

423-2598-2006

ProjektID:

p506007

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid — Historisk tid

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20