GIS-material för arkeologiskt projekt: En bytomt, gammal odling (RAÄ 286) och ett krukskärvsfynd (RAÄ 285)

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En ny vattenanslutning vid Himna, Linghem, Vårdsbergs socken planerades till den kommunala vattenledningen. Projektet medförde att ledningen måste dras genom delar av Himna gamla bytomt (RAÄ 278:1) till Himna Storgård som är belägen längst i norr på tomten. Större delen av ledningen drogs därför öster om de centrala delarna av byn. Schakten på Storgårdens mark gick över en odlingsyta (RAÄ 286) med ett tunt lager av gråsvart jord på ytan. I detta låg enstaka skärvstenar, tegelflis, glas, porslin m m och en förhistorisk krukskärva (RAÄ 285) i botten. Ett röjningsröse låg intill odlingsytan (RAÄ 286).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att undvika arkeologiskt känsliga partier inom bytomten. Om smärre lämningar inte kunde undvikas skulle de undersökas.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2109

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
En ny vattenanslutning vid Himna, Linghem, Vårdsbergs socken planerades till den kommunala vattenledningen. Projektet medförde att ledningen måste dras genom delar av Himna gamla bytomt (RAÄ 278:1) till Himna Storgård som är belägen längst i norr på tomten. Större delen av ledningen drogs därför öster om de centrala delarna av byn. Schakten på Storgårdens mark gick över en odlingsyta (RAÄ 286) med ett tunt lager av gråsvart jord på ytan. I detta låg enstaka skärvstenar, tegelflis, glas, porslin m m och en förhistorisk krukskärva (RAÄ 285) i botten. Ett röjningsröse låg intill odlingsytan (RAÄ 286).

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet var att undvika arkeologiskt känsliga partier inom bytomten. Om smärre lämningar inte kunde undvikas skulle de undersökas.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Vårdsberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vårdberg, Himna 11:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Himna

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Himna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001845">https://doi.org/10.5878/001845</a>

Intrasisprojekt

AO2005140

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-15497-05

Producents dnr för projektet

422-3914-2005

ProjektID

p506018

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07