GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och kommun, Östergötland. Samma år utfördes även en arkeologisk förundersökning i juni och en arkeologisk slutundersökning under juli och augusti. Undersökningarna som omfattade rester av en järnåldersboplats föranleddes av en detaljplaneläggning av Mjölby kommun för 14-16 friliggande hus. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i en miljö med närliggande gravar, gravfält, hålvägar, hägnader, hällristningar och fossil åkermark. Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, rännor samt ett fåtal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben, kvarts och flinta. Resultatet av undersökningarna visar att platsen nyttjats intensivt under äldre järnålder, men även spår från stenålder påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att klargöra om fasta fornlämningar berördes av exploateringsf

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2111

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och kommun, Östergötland. Samma år utfördes även en arkeologisk förundersökning i juni och en arkeologisk slutundersökning under juli och augusti. Undersökningarna som omfattade rester av en järnåldersboplats föranleddes av en detaljplaneläggning av Mjölby kommun för 14-16 friliggande hus. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i en miljö med närliggande gravar, gravfält, hålvägar, hägnader, hällristningar och fossil åkermark. Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, rännor samt ett fåtal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben, kvarts och flinta. Resultatet av undersökningarna visar att platsen nyttjats intensivt under äldre järnålder, men även spår från stenålder påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att klargöra om fasta fornlämningar berördes av exploateringsf

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby, Ryttaren 1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Förromersk järnålder vid Kungshöga

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Förromersk järnålder vid Kungshöga</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001847">https://doi.org/10.5878/001847</a>

Intrasisprojekt

AO2006071

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-11198-04

Producents dnr för projektet

421-2631-2004

ProjektID

p506020

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001848">https://doi.org/10.5878/001848</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12862-06

Producents dnr för projektet

423-2625-2006

ProjektID

p506025

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Järnålder

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 3

Kv Ryttaren 1

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Kv Ryttaren 1</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001852">https://doi.org/10.5878/001852</a>

Intrasisprojekt

AO2006091

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10497-06

Producents dnr för projektet

422-2263-2206

ProjektID

p506050

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07 — 2006-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07