GIS-material för arkeologiskt projekt: Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och kommun, Östergötland. Samma år utfördes även en arkeologisk förundersökning i juni och en arkeologisk slutundersökning under juli och augusti. Undersökningarna som omfattade rester av en järnåldersboplats föranleddes av en detaljplaneläggning av Mjölby kommun för 14-16 friliggande hus. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i en miljö med närliggande gravar, gravfält, hålvägar, hägnader, hällristningar och fossil åkermark. Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, rännor samt ett fåtal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben, kvarts och flinta. Resultatet av undersökningarna visar att platsen nyttjats intensivt under äldre järnålder, men även spår från stenålder påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att klargöra om fasta fornlämningar berördes av exploateringsf

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2111

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under april 2006 en arkeologisk utredning, etapp 2 vid Kungshöga, kvarteret Ryttaren i Mjölby socken och kommun, Östergötland. Samma år utfördes även en arkeologisk förundersökning i juni och en arkeologisk slutundersökning under juli och augusti. Undersökningarna som omfattade rester av en järnåldersboplats föranleddes av en detaljplaneläggning av Mjölby kommun för 14-16 friliggande hus. Området är rikt på fornlämningar och undersökningarna utfördes i en miljö med närliggande gravar, gravfält, hålvägar, hägnader, hällristningar och fossil åkermark. Påträffade anläggningar bestod av stolphål, härdar, gropar, rännor samt ett fåtal fynd i form av keramik, bränd lera, brända ben, kvarts och flinta. Resultatet av undersökningarna visar att platsen nyttjats intensivt under äldre järnålder, men även spår från stenålder påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Utredningen syftade till att klargöra om fasta fornlämningar berördes av exploateringsf

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby, Ryttaren 1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-15 doi:10.5878/001847

Version 1.0:

2012-10-05 doi:10.5878/001295

Ladda ner data:

Dataset 1

Förromersk järnålder vid Kungshöga

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Förromersk järnålder vid Kungshöga. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001847

Intrasisprojekt:

AO2006071

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-11198-04

Producents dnr för projektet:

421-2631-2004

ProjektID:

p506020

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Version 1.1:

2014-04-15 doi:10.5878/001848

Version 1.0:

2012-10-08 doi:10.5878/001296

Ladda ner data:

Dataset 2

Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kvarteret Ryttaren - förromersk järnålder vid Kungshöga. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001848

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-12862-06

Producents dnr för projektet:

423-2625-2006

ProjektID:

p506025

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Järnålder

Version 1.1:

2014-04-17 doi:10.5878/001852

Version 1.0:

2012-10-08 doi:10.5878/001297

Ladda ner data:

Dataset 3

Kv Ryttaren 1

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Kv Ryttaren 1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001852

Intrasisprojekt:

AO2006091

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10497-06

Producents dnr för projektet:

422-2263-2206

ProjektID:

p506050

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07 — 2006-08

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Äldre järnålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07