GIS-material för arkeologiskt projekt: Kv Intellektet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under april 2006 genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom del av Kv Intellektet 1 samt Valla 1:1 i Linköpings stad och kommun, Östergötland, på grund av byggnation av nya studentbostäder vid Valla koloniområde inom området för Linköpings universitet. UV Öst genomförde utredning, etapp 2, i form av sökschaktsgrävning inom tillgängliga delar av området. Utredningen konstaterade lagskyddad fornlämning i form av ett förhistoriskt hus i den östra delen av undersökningsområdet. Riksantikvarieämbetet UV Öst anser därför att full exploatering av området inte är möjligt utan vidare antikvariska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om fornlämning eller andra kulturlämningar är belägna inom undersökningsområdet, och i så fall om dessa kommer att beröras av arbetsföretaget. En ytterligare målsättning var att bedöma de presumtiva lämningarnas karaktär och om möjligt deras begränsnin

... Visa mer..

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2118

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under april 2006 genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, inom del av Kv Intellektet 1 samt Valla 1:1 i Linköpings stad och kommun, Östergötland, på grund av byggnation av nya studentbostäder vid Valla koloniområde inom området för Linköpings universitet. UV Öst genomförde utredning, etapp 2, i form av sökschaktsgrävning inom tillgängliga delar av området. Utredningen konstaterade lagskyddad fornlämning i form av ett förhistoriskt hus i den östra delen av undersökningsområdet. Riksantikvarieämbetet UV Öst anser därför att full exploatering av området inte är möjligt utan vidare antikvariska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att fastställa om fornlämning eller andra kulturlämningar är belägna inom undersökningsområdet, och i så fall om dessa kommer att beröras av arbetsföretaget. En ytterligare målsättning var att bedöma de presumtiva lämningarnas karaktär och om möjligt deras begränsnin

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Kv Intellektet 1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Studentbostäder inom Valla koloniområde

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Studentbostäder inom Valla koloniområde</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001859">https://doi.org/10.5878/001859</a>

Intrasisprojekt

AO2006015

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-675-06

Producents dnr för projektet

421-170-2006

ProjektID

p506027

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Hus

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07