GIS-material för arkeologiskt projekt: Gång- och cykelväg vid Solbergagravfältet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i april 2008 utfört en arkeologisk utredning i form av sökschakt inför anläggandet av en gång- och cykelväg mellan Mjölby och Sya. Inga fornlämningar framkom vid utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra förekomsten av eventuella fornlämningar inom GC-vägområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2126

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i april 2008 utfört en arkeologisk utredning i form av sökschakt inför anläggandet av en gång- och cykelväg mellan Mjölby och Sya. Inga fornlämningar framkom vid utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra förekomsten av eventuella fornlämningar inom GC-vägområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby stad, Solbergagravfältet

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-17 doi:10.5878/001868

Version 1.0:

2012-10-09 doi:10.5878/001485

Ladda ner data:

Gång- och cykelväg vid Solbergagravfältet

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Gång- och cykelväg vid Solbergagravfältet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001868

Intrasisprojekt:

AO2007119

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-14866-06

Producents dnr för projektet:

421-3083-2006

ProjektID:

p508007

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08