GIS-material för arkeologiskt projekt: Gång- och cykelväg vid Solbergagravfältet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i april 2008 utfört en arkeologisk utredning i form av sökschakt inför anläggandet av en gång- och cykelväg mellan Mjölby och Sya. Inga fornlämningar framkom vid utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra förekomsten av eventuella fornlämningar inom GC-vägområdet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2126

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i april 2008 utfört en arkeologisk utredning i form av sökschakt inför anläggandet av en gång- och cykelväg mellan Mjölby och Sya. Inga fornlämningar framkom vid utredningen.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att klargöra förekomsten av eventuella fornlämningar inom GC-vägområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Mjölby stad, Solbergagravfältet

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Gång- och cykelväg vid Solbergagravfältet

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Gång- och cykelväg vid Solbergagravfältet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001868">https://doi.org/10.5878/001868</a>

Intrasisprojekt

AO2007119

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-14866-06

Producents dnr för projektet

421-3083-2006

ProjektID

p508007

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08