GIS-material för arkeologiskt projekt: Kulturlager och bebyggelselämningar från historisk tid vid Malfors bro, Ljungsbro

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde en arkeologisk utredning under augusti och oktober 2006 samt en arkeologisk slutundersökning i mars 2007 vid Malfors bro, Ljungsbro, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planer på anläggning av ny bro strax öster om Cloettafabriken i Ljungsbro. Arbetet utfördes med hjälp av grävmaskin genom sökschaktning och ytavbaning. Påträffade anläggningar bestod av en husgrund, RAÄ 224, ett antal gropar, lagerrester samt kompakta kulturlager, RAÄ 223. Påträffade fynd bestod av glaserat rödgods, kritpipor, brända och obrända ben, bränd lera, tegel samt slagen kvarts. De undersökta lämningarna och övervägande del av fyndmaterialet härrör från 1600- och 1700-talen, men fyndet av slagen kvarts indikerar även en aktivitet från mesolitisk period vid den dåtida strandkanten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om det förekom fornlämningar inom området för de

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2138

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde en arkeologisk utredning under augusti och oktober 2006 samt en arkeologisk slutundersökning i mars 2007 vid Malfors bro, Ljungsbro, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planer på anläggning av ny bro strax öster om Cloettafabriken i Ljungsbro. Arbetet utfördes med hjälp av grävmaskin genom sökschaktning och ytavbaning. Påträffade anläggningar bestod av en husgrund, RAÄ 224, ett antal gropar, lagerrester samt kompakta kulturlager, RAÄ 223. Påträffade fynd bestod av glaserat rödgods, kritpipor, brända och obrända ben, bränd lera, tegel samt slagen kvarts. De undersökta lämningarna och övervägande del av fyndmaterialet härrör från 1600- och 1700-talen, men fyndet av slagen kvarts indikerar även en aktivitet från mesolitisk period vid den dåtida strandkanten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om det förekom fornlämningar inom området för de

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Malfors 6:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001881

Version 1.0:

2012-10-10 doi:10.5878/001570

Ladda ner data:

Dataset 1

Malfors

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Malfors</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001881">https://doi.org/10.5878/001881</a>

Intrasisprojekt:

AO2006085

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10188-06

Producents dnr för projektet:

421-2220-2006

ProjektID:

p506047

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001882

Version 1.0:

2012-10-10 doi:10.5878/001319

Ladda ner data:

Dataset 2

Malfors

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Malfors</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001882">https://doi.org/10.5878/001882</a>

Intrasisprojekt:

AO2007016

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-1863-07

Producents dnr för projektet:

423-586-2007

ProjektID:

p507033

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08