GIS-material för arkeologiskt projekt: Kulturlager och bebyggelselämningar från historisk tid vid Malfors bro, Ljungsbro

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde en arkeologisk utredning under augusti och oktober 2006 samt en arkeologisk slutundersökning i mars 2007 vid Malfors bro, Ljungsbro, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planer på anläggning av ny bro strax öster om Cloettafabriken i Ljungsbro. Arbetet utfördes med hjälp av grävmaskin genom sökschaktning och ytavbaning. Påträffade anläggningar bestod av en husgrund, RAÄ 224, ett antal gropar, lagerrester samt kompakta kulturlager, RAÄ 223. Påträffade fynd bestod av glaserat rödgods, kritpipor, brända och obrända ben, bränd lera, tegel samt slagen kvarts. De undersökta lämningarna och övervägande del av fyndmaterialet härrör från 1600- och 1700-talen, men fyndet av slagen kvarts indikerar även en aktivitet från mesolitisk period vid den dåtida strandkanten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om det förekom fornlämningar inom området för de

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2138

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde en arkeologisk utredning under augusti och oktober 2006 samt en arkeologisk slutundersökning i mars 2007 vid Malfors bro, Ljungsbro, Vreta Klosters socken, Linköpings kommun, Östergötland. Undersökningarna föranleddes av planer på anläggning av ny bro strax öster om Cloettafabriken i Ljungsbro. Arbetet utfördes med hjälp av grävmaskin genom sökschaktning och ytavbaning. Påträffade anläggningar bestod av en husgrund, RAÄ 224, ett antal gropar, lagerrester samt kompakta kulturlager, RAÄ 223. Påträffade fynd bestod av glaserat rödgods, kritpipor, brända och obrända ben, bränd lera, tegel samt slagen kvarts. De undersökta lämningarna och övervägande del av fyndmaterialet härrör från 1600- och 1700-talen, men fyndet av slagen kvarts indikerar även en aktivitet från mesolitisk period vid den dåtida strandkanten.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att konstatera om det förekom fornlämningar inom området för de

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun, Vreta kloster socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Vreta Kloster, Malfors 6:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Dataset 1

Malfors

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Malfors</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001881">https://doi.org/10.5878/001881</a>

Intrasisprojekt

AO2006085

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10188-06

Producents dnr för projektet

421-2220-2006

ProjektID

p506047

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner data

Dataset 2

Malfors

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Malfors</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001882">https://doi.org/10.5878/001882</a>

Intrasisprojekt

AO2007016

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-1863-07

Producents dnr för projektet

423-586-2007

ProjektID

p507033

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-03

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08