GIS-material för arkeologiskt projekt: Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under juli 2006 utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, i området Tväggestad och Husby-Broby, Östra Husby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av exploatering av tomter för enbostadshus med dragning av väg, VA, el- och eventuellt även telefonkabel i anslutning till tomterna. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning. Vid undersökningen påträffades inga fynd eller anläggningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen syftade till att fastställa eventuell förekomst av fornlämningar på de berörda arbetsområdena.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2140

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under juli 2006 utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, i området Tväggestad och Husby-Broby, Östra Husby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av exploatering av tomter för enbostadshus med dragning av väg, VA, el- och eventuellt även telefonkabel i anslutning till tomterna. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning. Vid undersökningen påträffades inga fynd eller anläggningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen syftade till att fastställa eventuell förekomst av fornlämningar på de berörda arbetsområdena.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Östra Husby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Husby, Tväggestad 1:2,1:4,

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-22 doi:10.5878/001884

Version 1.0:

2012-10-10 doi:10.5878/001320

Ladda ner data:

Tomtavstyckning Tväggestad och Husby-Broby

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Tomtavstyckning Tväggestad och Husby-Broby. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001884

Intrasisprojekt:

AO2006104

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-10885-06

Producents dnr för projektet:

421-2426-2006

ProjektID:

p506049

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08