GIS-material för arkeologiskt projekt: Sökschakt i Tväggestad och Husby-Broby

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under juli 2006 utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, i området Tväggestad och Husby-Broby, Östra Husby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av exploatering av tomter för enbostadshus med dragning av väg, VA, el- och eventuellt även telefonkabel i anslutning till tomterna. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning. Vid undersökningen påträffades inga fynd eller anläggningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen syftade till att fastställa eventuell förekomst av fornlämningar på de berörda arbetsområdena.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2140

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under juli 2006 utfört en arkeologisk utredning, etapp 2, i området Tväggestad och Husby-Broby, Östra Husby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Undersökningen föranleddes av exploatering av tomter för enbostadshus med dragning av väg, VA, el- och eventuellt även telefonkabel i anslutning till tomterna. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning. Vid undersökningen påträffades inga fynd eller anläggningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den arkeologiska utredningen syftade till att fastställa eventuell förekomst av fornlämningar på de berörda arbetsområdena.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Östra Husby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Husby, Tväggestad 1:2,1:4,

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Tomtavstyckning Tväggestad och Husby-Broby

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Tomtavstyckning Tväggestad och Husby-Broby</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001884">https://doi.org/10.5878/001884</a>

Intrasisprojekt

AO2006104

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10885-06

Producents dnr för projektet

421-2426-2006

ProjektID

p506049

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-07

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08