GIS-material för arkeologiskt projekt: Lämningar i Nykyrka

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att lägga ner fiberkabel i Nykyrka, Bona och Degerön inom Motala kommun har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Inledningsvis gjordes en kart- och arkivgenomgång, därefter en specialinventering i fält. Vid detta moment lokaliserades synliga lämningar samt områden där dolda lämningar antogs finnas. Efter denna inventering föreslogs vissa smärre ändringar av ledningssträckan så att fornlämningar skulle undvikas. Två platser valdes ut vid Nykyrka för sökschaktsgrävning. I närheten av en torplämning vars position är osäker var det på flera platser grävt för rör och ledningar sedan tidigare. På de ytor som innehöll orörd mark kunde inga lämningar konstateras. På grund av störningarna avbröts undersökningen efter tre schakt. Vid den andra platsen, ett potentiellt boplatsläge, påträffades dels i en svacka nedodlade lager som var svårbedömda ur dateringssynpunkt, dels fyra anläggningar och ett tunnare kulturlager i en svag sydsluttning. Tre stolphål och en förmodad h

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2144

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av planer på att lägga ner fiberkabel i Nykyrka, Bona och Degerön inom Motala kommun har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Inledningsvis gjordes en kart- och arkivgenomgång, därefter en specialinventering i fält. Vid detta moment lokaliserades synliga lämningar samt områden där dolda lämningar antogs finnas. Efter denna inventering föreslogs vissa smärre ändringar av ledningssträckan så att fornlämningar skulle undvikas. Två platser valdes ut vid Nykyrka för sökschaktsgrävning. I närheten av en torplämning vars position är osäker var det på flera platser grävt för rör och ledningar sedan tidigare. På de ytor som innehöll orörd mark kunde inga lämningar konstateras. På grund av störningarna avbröts undersökningen efter tre schakt. Vid den andra platsen, ett potentiellt boplatsläge, påträffades dels i en svacka nedodlade lager som var svårbedömda ur dateringssynpunkt, dels fyra anläggningar och ett tunnare kulturlager i en svag sydsluttning. Tre stolphål och en förmodad h

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid — Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Motala kommun, Godegård socken, Västra Ny socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Västra Ny och Godegårds, Nykyrka

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför nyplanerad fiberkabel mellan Nykyrka, Bona och Degerön

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Inför nyplanerad fiberkabel mellan Nykyrka, Bona och Degerön</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001889">https://doi.org/10.5878/001889</a>

Intrasisprojekt

AO2006162

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-21164-06

Producents dnr för projektet

421-4136-2006

ProjektID

p506052

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid — Historisk tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08